Atlygis


Įgyvendindami įmonių grupės strategiją, siekiame pritraukti ir išlaikyti kompetentingus, greitai besimokančius, technologiškai pažangius, globaliai mąstančius ir kuriančius naujoves darbuotojus. Siekiame skaidriai pateikti visus atlygio principus, kuriais yra formuojama atlygio sistema. 
 

 

Atlygio politika

new

„Ignitis grupės“ atlygio politika siekiama išlaikyti darbuotojų motyvaciją bei atliepti akcininkų lūkestį vykdyti tvarią, socialiai atsakingą plėtrą, kuriant modernią, globaliai konkurencingą bendrovę. Politikoje atsižvelgiama į ekonominius, aplinkos apsaugos ir socialinius veiklos aspektus. Politikos įgyvendinimo siekiama  tokiu būdu, kuris stiprintų sąveiką tarp finansinės ir nefinansinės grąžos tikslų bei palaikytų Grupės strategiją - tapti konkurencinga energetikos bendrove. 

Atlygio politika

Atlygio ataskaitos

2024 m. atlygio ataskaitos
2022 m. atlygio ataskaitos
2020 m. atlygio ataskaitos

Išsami informacija apie „Ignitis grupės“ metines bei ketvirtines atlygio ataskaitas skelbiama Grupės ataskaitose, kurias galima rasti paspaudus šią nuorodą.

Kintamojo atlygio tikslų rodikliai

Vadovų metinis kintamas atlygis

Veiklos tikslų rodikliai taikomi patronuojančios bendrovės vadovui ir valdybos nariams (ir kitiems vadovams pagal Atlygio politiką), siekiant skatinti Grupės metinių tikslų įgyvendinimą.

2024 m. tikslų rodikliai
2023 m. tikslų rodikliai
2022 m. tikslų rodikliai
2021 m. tikslų rodikliai
2020 m. tikslų rodikliai
2019 m. tikslų rodikliai

kad