„Ignitis grupė“

 

„Ignitis grupė“ – atsinaujinančiai energijai prioritetą teikianti integruota energetikos paslaugų bendrovė, kurios pagrindinis siekis yra sukurti 100% žalią ir saugią energetikos ekosistemą dabarties ir ateities kartoms.

Patronuojanti grupės įmonė – AB „Ignitis grupė“ – yra atsakinga už skaidrų grupės veiklos valdymą ir koordinavimą, efektyvumą, siekiant teikti konkurencingas paslaugas klientams, ir socialiai atsakingą ilgalaikės vertės akcininkams didinimą.

Bendrovė analizuoja grupės veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą gamybos, komercijos, finansų, teisės, strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse.