Strategija

„Ignitis grupė“ – atsinaujinančiai energijai prioritetą teikianti integruota energetikos paslaugų bendrovė.
Vystome mažai anglies dioksido į aplinką išskiriantį gamybos portfelį, didžiausią dėmesį sutelkdami į jūrinio vėjo elektrinių, sausumos vėjo hibridinių elektrinių, elektros kaupimo ir konvertavimo (angl. P2X) bei saugojimo technologijas ir, pasitelkdami integruoto verslo modelio privalumus, įgaliname žaliosios ir lanksčiosios gamybos plėtrą ir planuojame pasiekti 4–5 GW instaliuotos galios iki 2030 m.

Stipriname savo indėlį į Europos dekarbonizaciją ir energetinio saugumo regione užtikrinimą ir siekiame nulinio emisijų balanso iki 2040-2050.

Pagrindinis mūsų siekis yra sukurti 100 % žalią ir saugią energetikos ekosistemą dabarties ir ateities kartoms.

 

Savo pagrindinį siekį įgyvendiname tapdami perėjimo prie klimato požiūriu neutralios, saugios ir nepriklausomos energetikos ekosistemos regione lyderiais bei prisidėdami prie Europos dekarbonizacijos, sudarydami sąlygas atsinaujinančios energijos srautų judėjimui iš Šiaurės į Vidurio Europą (įskaitant Vokietiją).

Būdami regiono – Lietuvos ir Baltijos šalių – transformacijos priešakyje, siekiame tapti viena iš pirmųjų 100 % žaliosios energetikos sistemų Europoje.

Energetikos ekosistema vadiname ekosistemą, jungiančią daugybę tarpusavyje susijusių šalių, dalyvaujančių švarios energijos gamyboje, vartojime, transformavime ir transportavime (įskaitant pramonės, transporto ir šildymo sektorius).

Darius

jonas

Sutelkiame dėmesį į pagrindinį siekį orientuotus keturis prioritetus

Didiname žaliąją galią​

 

___

4–5 GW instaliuotos
​Žaliosios gamybos galios 2030 m.​

 

Kuriame lanksčią sistemą, kuri trumpuoju, vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu galėtų užtikrinti veikimą su 100 proc. žaliosios energijos​


___

- Hidroakumuliacinė elektrinė: ​1,0 GW 2026 m.​
- Baterijos:​ komercinė plėtra 2026 m.​
- Elektros kaupimas ir konvertavimas
(angl. P2X): sėkmingas  P2X bandomasis projektas, atveriantis kelią komercinei plėtrai

 

Pasitelkiame integruotą verslo modelį, kad įgalintume žaliosios ir lanksčiosios gamybos vystymą​___

Turimų privalumų pasitelkimas ​Baltijos šalyse:

- Didžiausias klientų portfelis​
- Didžiausias energijos kaupimo įrenginys​
- Didžiausias tinklas​
- Didžiausias energetikos centras

 

Maksimaliai didiname tvarią vertę​


___

Nulinis ŠESD emisijų balansas iki 2040–2050 m. ​

ASV lyderystė​

Investicijos į tvarias veiklas, atitinkančias taksonominių ekonominių veiklų kriterijus

 ≥3 % metinis dividendų augimas​

Planuojame investuoti 2,2–2,8 mlrd. EUR 2023-2026 m. tam, kad padvigubintume Žaliosios gamybos instaliuotus pajėgumus iki 2,2–2,4 GW 2026 metais, palyginti su 1,2 GW 2022 m. Ketiname apie 55 % investicijų nukreipti į žalių ir lanksčių pajėgumų vystymą, o apie 45 % – atsparaus ir efektyvaus elektros skirstymo tinklo plėtrai. Siekiame užtikrinti BBB arba aukštesnį reitingą 2023–2026 m. laikotarpiu.

Daugiau nei 85–90 % investicijų dalis 2022–2026 m. laikotarpiu atitiks ES taksonomijos kriterijus, o tvari koreguoto EBITDA dalis 2026 m. pasieks bent 75,0%. Grupės koreguotas EBITDA 2026 m. pasieks 470–550 mln. EUR., palyginti su 332,7 mln. EUR 2021 metais. Vidutinis koreguotas ROCE 2023–2026 m. laikotarpiu sieks 6,5–7,5 %. 

Didinsime akcininkams skiriamus dividendus bent 3 % metiniu augimo tempu. Planuojamas dividendų pajamingumas 2023–2026 m. turėtų siekti 6,3–6,9 %.

Verslo segmentų prioritetai ir strateginiai tikslai 2023–2026 m.

Ankstesnių metų strateginiai planai

Siekdami kasmet užtikrinti strategijos įgyvendinimą, skelbiame strateginį planą su strateginiais tikslais ir pagrindiniais veiklos rodikliais ateinantiems keturiems metams. Susipažinti su ankstesnių metų strateginiais planais galite čia:

2022–2025 m. strateginis planas

2021–2024 m. strateginis planas