Augimas ir tobulėjimas

 

Susipažink su „Ignitis grupės“ ugdymo ekosistema!

Nuolatinis tobulėjimas – tai vertybė ir kiekvieno darbuotojo atsakomybė, kuriai gyvuoti padedame Grupėje turėdami visą ugdymo ekosistemą. Kuriame greitą, lengvą, inovatyvią bei atliepiančią verslo poreikius darbuotojo ugdymo patirtį. Kompetentingi, visur, visada bei greitai besimokantys kolegos patys kuria ateities organizaciją.

Naujoko patirtis

Sveiki prisijungę, „Ignitis grupės“ naujokai!

Adaptacinio laikotarpio metu kuriame hibridinę interaktyvią naujoko patirtį. Prie Grupės prisijungę kolegos dalyvauja ekskursijose po biurą, yra kviečiami į Naujoko savaitės pranešimus, kurių metu pristatoma „Ignitis grupės“ veikla, naviguoja naudodami virtualius įrankius – Naujoklį ir Žaliamiestį, kurie padeda susipažinti su aktualia informacija pirmuosius tris mėnesius.

Sužinokite daugiau apie naujoko patirtį

 

Užaugink naujoklį  

 

Naujoklis – interaktyvus naujiems „Ignitis grupės“ darbuotojams skirtas žaidimas, kuris per pirmus tris mėnesius padeda geriau pažinti darbą Grupėje. Norint užauginti Naujoklį reikia tam tikrų žinių. Pavyzdžiui, pirmą dieną kviečiama daugiau sužinoti apie darbo aplinką, pirmą savaitę – apie įmonę, o pirmą mėnesį – apie Grupės veiklą. Kai žinios pritaikomos, Naujoklis stiebiasi aukštyn.

Aprūpink energija Žaliamiestį  
msci

Žaliamiestis – tai virtualus naujai prisijungusio vadovo trijų mėnesių adaptacijos uždavinys, kurio tikslas – įžiebti miestą Žaliamiestį. Jame yra net keturi energetiniai objektai: kogeneracinė jėgainė, vėjo elektrinė, hidroelektrinė, saulės elektrinė. Viskas būtų puiku, bet jie neveikia. Kai tik naujasis vadovas ima atlikinėti pirmosios dienos, pirmosios savaitės, pirmojo mėnesio ir trečiojo mėnesio užduotis, šie objektai įsijungia ir ima tiekti elektros energiją miesto pastatams.

Darbuotojo augimas

Smalsiai, drąsiai, kasdien – tai svarbiausi augimą Grupėje iliustruojantys žodžiai. Sukurtoje ugdymo ekosistemoje darbuotojai gali nuolat tobulinti savo profesines, asmenines, strategines ir ekspertines kompetencijas.

Sužinokite daugiau apie darbuotojo augimą
#EnergySmart UNI  
1

Strateginės kompetencijos – tai visai Grupei bendros stiprybės, kurios padeda įgyvendinti ilgalaikę Grupės strategiją, prisideda prie organizacijos konkurencinio pranašumo rinkoje kūrimo ir skirtingu lygiu yra reikalingos kiekvienam darbuotojui, nepriklausomai nuo pareigybės. #EnergySmart UNI – „Ignitis grupės“ strateginių kompetencijų universitetas, kuriame visi kartu ugdome 4 Grupės strategines kompetencijas: Verslumą (antreprenerystę), Adaptyvumą, Energetikos ekspertiškumą, Tvarų inovatyvumą.

GROW Akademija  
1

„Ignitis grupėje“ puoselėjame besimokančios organizacijos kultūrą. O geriausias to pavyzdys yra kasmet virš 2000 darbuotojų pritraukianti GROW akademija – vidinių lektorių iniciatyva gyvuojanti hibridinio formato mokymosi platforma. ONLINE, LIVE ir VIDEO formatu siūlomi mokymai plečia darbuotojų akiratį ne tik aktualiomis darbo temomis, tačiau orientuojasi į skaitmenines kompetencijas bei asmenybės augimo temas. GROW akademija kasmet siūlo virš 30 įdomių temų bei nuolat kviečia dalintis žiniomis ir tapti vidiniais lektoriais.

Geros savijautos klubas  
2

 

 

Emocinė ir fizinė sveikata – tai geros darbuotojo savijautos pagrindas. „Ignitis grupėje“ gausu iniciatyvų, orientuotų į darbuotojo gerovę:  
 

 • Sveikatos mėnuo
 • Dėmesingumo pratybos  
 • Video kąsniai emocinės gerovės temomis 
 • Gerovės mentorių veikla 
 • Psichologų linija 

Ekspertinių kompetencijų ugdymas

 
3

 

Grupėje dirbantys kolegos – įvairiausių sričių ekspertai. Čia galime sutikti pastočių ir oro linijų inžinierių, hidroagregatų operatorių, verslo klientų vadybininką, finansų kontrolierių ar grupės inovacijų vadovą. Siekdami užtikrinti svarbių kompetencijų augimą, didelį dėmesį skiriame: 
 

 • Energetikos ekspertų kvalifikacijos išlaikymui ir kėlimui;
 • Anglų kalbos kompetencijai; 
 • Skaitmeninių kompetencijų augimui;
 • Strateginių pareigybių pamainų mentorystei.

Lyderystė

Vadovo augimui organizacijoje skiriame itin didelį dėmesį. Lyderystė Grupėje kuria erdvę atvirumui​, įkvepia bendram darbui​, padedanti augti​ ir įgalina prisiimti atsakomybę.

Sužinokite daugiau apie lyderystės žemėlapį
2

Lyderystės kompasas  

Lyderystė – tai kelionė, kurioje Grupės kolegas veda lyderystės kompasas. Tai – keturių teiginių rodyklė, nusakanti vertybėmis grįstą lyderystės kryptį organizacijoje: 
 

 • Ugdau savo komandą;   
 • Įkvepiu vienas kito stiprybėmis paremtą partnerystę;   
 • Kuriu pasitikėjimą, skatindamas atvirumą;   
 • Įgalinu imtis atsakomybės.  

Vadovo ugdymo patirtis mums labai svarbi. Lyderystės žemėlapis „Ignitis grupėje“ apima 4 pagrindines lyderystės programas:

Augančių lyderių lyga  
1

Tai programa, skirta didelį potencialą vadovauti komandai ir veiklai turintiems specialistams. Orientuota į veiklos tęstinumą, pamainumo užtikrinimą ir darbo krūvių paskirstymą komandoje.

Stiprių lyderių lyga  
1

Viena ilgiausiai veikiančių vadovų ugdymo programų, kuri susideda iš 3 modulių. Naujai prisijungę ar vidinės karjeros keliu žengę vadovai čia įgyja vieningą vadovavimo, delegavimo, savo kognityvinio elgesio pažinimo, komandos dinamikos ir ugdomojo vadovavimo žinias.

Vadovo kelionė  
2

 

Visiems Grupės vadovams skirta lyderystės kompaso kryptimis paremta hibridinio formato lyderystės programa.Inovatyvi, įvairius formatus taikanti programa orientuojasi į komandos ugdomuosius pokalbius, komandos dinamikos iššūkius, atsakomybės ir įgalinimo skatinimą bei stiprybėmis paremtą partnerystės kūrimą.

Ekspedicija

 
3

 

Tarptautines lyderystės programas siūlantis ugdymo paketas, skirtas aukščiausio lygmens vadovams. Jis skatina semtis gerosios užsienio praktikos bei šias žinias pritaikyti Grupėje.

„Ignitis grupė“ yra lygias galimybes užtikrinanti darbovietė, kurioje laukiami visi kandidatai, nediskriminuojant jų dėl rasės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės, amžiaus, negalios ar dėl kitų su darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių. Daugiau apie tai galite rasti mūsų Lygių galimybių ir įvairovės politikoje.