Parama ir socialinė atsakomybė


Siekdama išsikeltų strateginių tikslų, „Ignitis grupė“ ir jai priklausančios atskiros įmonės teikia tikslinę paramą įvairose socialinės atsakomybės srityse. Remiame švietimo įstaigas ir bendruomenes Baltijos šalyse ir Lenkijoje, teikiame pagalbą Ukrainai.

Parama švietimui

Remiame švietimo įstaigas ir specializuotus švietimo srityje veikiančius fondus, siekdami stiprinti grupės strateginėms verslo kryptims svarbių studijų krypčių kokybę, skatinti šių studijų krypčių ar profesinės karjeros energetikos srityje patrauklumą bei šių studijų krypčių mokslinę veiklą.

Paramą švietimui gali skirti: AB „Ignitis grupė“ ir bet kuri grupei priklausanti Žaliosios gamybos segmento įmonė, vykdanti energijos gamybą iš tvarių energijos šaltinių.

Parama bendruomenėms

Skiriame paramą bendruomenių, kurių artimoje aplinkoje vykdome arba vystome veiklą, socialiniams, švietimo, meno, kultūros, mokslo, sporto (išskyrus ekstremalų ir padidintos rizikos sportą) projektams ir veikloms, taip pat kitiems visuomenei naudingiems bendruomenių tikslams. Tokie projektai turi kurti, skatinti bendruomenės bei „Ignitis grupės“ įmonės ilgalaikį bendradarbiavimą ir sietis su jos strateginiais tikslais, veikla, vykdomais projektais ar programomis.

Paramą bendruomenėms gali skirti bet kuri grupei priklausanti Žaliosios gamybos segmento įmonė, vykdanti energijos gamybą iš tvarių energijos šaltinių.

Parama Ukrainai

Teikiame pagalbą nukentėjusiesiems nuo Ukrainoje vykstančių karinių ar ginkluotų veiksmų perduodami atskirų „Ignitis grupės“ įmonių veikloje nenaudotiną kilnojamąjį turtą Ukrainos energetikos infrastruktūrai, sugriautai kariniais veiksmais, atkurti.  

Paramą Ukrainai gali skirti AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“. 

Siekiant reglamentuoti, kada ir kaip „Ignitis grupės“ įmonės gali teikti neatlygintiną paramą, yra nustatyti vienodi principai, išdėstyti Grupės paramos skyrimo politikoje.

Konkrečius paramos skyrimo tikslus, kriterijus ir procesus apibrėžia atskirų įmonių Paramos valdymo taisyklės.

Sužinokite apie galimybes gauti paramą bendruomenių projektams, įsikūrusioms netoli mūsų objektų, švietimo programoms, skirtoms populiarinti energetiką, arba priemonėms Ukrainos energetikos infrastruktūrai atstatyti.