Parama Ukrainos energetikos infrastruktūrai atkurti

„Ignitis grupė“ smerkia neišprovokuotą Rusijos invaziją į Ukrainą. Tai prieštarauja mūsų vertybėms, todėl imamės ir toliau imsimės veiksmų, palaikančių Ukrainą, jos žmones bei ginsime žmogaus teises ir energetinę nepriklausomybę. 


 

Paramos skyrimo tikslai 

„Ignitis grupė“ siekia suteikti pagalbą nukentėjusiesiems nuo Ukrainoje vykstančių karinių ar ginkluotų veiksmų, perduodama savo dukterinių įmonių „Energijos skirstymo operatorius“ ir „Ignitis gamyba“ veikloje nenaudotiną kilnojamąjį turtą Ukrainos energetikos infrastruktūros, sugriautos kariniais veiksmais, atkūrimui. 

nato

 

parama

 

Kas gali gauti paramą Ukrainos energetikos infrastruktūrai atkurti? 

Šios paramos gavėju gali būti: 

  • Pelno nesiekianti įmonė, įregistruota Ukrainos juridinių asmenų registre ne mažiau kaip prieš vienerius metus iki Paraiškos pateikimo dienos ir atitinkanti LR teisės aktuose bei Grupės įmonių Paramos valdymo taisyklėse nurodytus reikalavimus; 

  • Ukrainos valstybinė institucija, atitinkanti LR teisės aktuose bei Grupės įmonių Paramos valdymo taisyklėse nurodytus reikalavimus. 

Suteikta parama

2023 m.

„Energijos skirstymo operatorius“ suteikta parama

Paramos teikimo laikotarpis: 2023 m.
2023-12-27 pasirašyta Paramos suteikimo sutartis.
Paramos gavėjas: Labdaros fondas „KUNIGAIKŠČIŲ OSTROGIŠKIŲ KARŪNA“. 
Paramos tikslas: Parama skiriama ginkluoto konflikto metu pažeistos Ukrainos energetikos infrastruktūros atstatymui ir remontui.
Paramos dalykas: AB „Energijos skirstymo operatorius“ veikloje nenaudojami galios transformatoriai ir darbo rūbai. 
Paramos vertė:  117 103,98 Eur.

„Ignitis gamyba“ suteikta parama

Paramos teikimo laikotarpis: 2023 m.
2023-12-27 pasirašyta Paramos suteikimo sutartis.
Paramos gavėjas: Labdaros fondas „KUNIGAIKŠČIŲ OSTROGIŠKIŲ KARŪNA“.
Paramos tikslas: Parama skiriama ginkluoto konflikto metu pažeistos Ukrainos energetikos infrastruktūros atstatymui ir remontui.
Paramos dalykas: AB „Ignitis gamyba“ veikloje nenaudotinas kilnojamasis turtas.
Paramos vertė: 43 062,92 Eur. 

Nuotrauka
cip cip
Pavadinimas
Kontaktai dėl paramos Ukrainos energetikos infrastruktūrai atkurti
Aprašymas

Dėl paramos Ukrainai galite pasiteirauti el. paštu [email protected] arba [email protected]