Veiklos ir galimybės

Kviečiame susipažinti su veiklomis, kurias įgyvendiname bendradarbiaudami su bendruomenėmis, bei projektais, kurie bendruomenių gyventojams gali padėti energiją vartoti sumaniai.

Per žiniasklaidos priemones – televiziją, radiją, spaudą ir internetą – siekiame informuoti visuomenę apie saugos principus, kurių būtina laikytis atliekant lauko darbus. Ypatingą dėmesį skiriame informavimui apie požeminį elektros ir dujų tinklą, taip pat patarimų apie saugų elgesį audrų metu sklaidai.

Visuomenės informavimas

Visuomenės ir ypač jaunosios kartos švietimą apie energetiką stipriname organizuodami ekskursijas į „Ignitis gamybos“ valdomus objektus: kombinuotojo ciklo bloką Elektrėnuose, Kruonio HAE, Kauno HE. Nors pandemijos metu ekskursijos laikinai sustabdytos, įprastai per metus surengiame daugiau nei 100 ekskursijų, kurių metu su energetikos sektoriumi ir elektrinių veikla susipažįsta 2–2,5 tūkst. dalyvių iš įvairių įmonių, mokyklų ir kitų institucijų. 2020 metais ekskursijos nebuvo vykdomos, tačiau sukūrėme virtualią ekskursiją po Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę (nuoroda).

Švietimas organizuojant ekskursijas

Aktyviai dalyvaujame Energetikų dienai skirtose iniciatyvose: balandžio mėnesį mūsų darbuotojai įvairiose Lietuvos mokyklose skirtingo amžiaus moksleiviams kasmet praveda daugiau nei pusšimtį pamokų apie energetiką ir taupų energijos vartojimą.

Dalyvavimas iniciatyvose

Naujus projektus įgyvendinančioms įmonėms „Ignitis renewables“, Vilniaus kogeneracinei jėgainei ir Kauno kogeneracinei jėgainei ypač aktualus glaudaus kontakto su vietinėmis bendruomenėmis išlaikymas. Įmonės periodiškai organizuoja susitikimus, dalyvauja bendruomenių šventėse, kur pristato savo veiklą, projekto įgyvendinimo eigą, atsako į klausimus.

Kontaktų su bendruomenėmis palaikymas

„Ignitis renewables“ su kitais Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos (LVEA) nariais yra pasirašiusi įsipareigojimą vietos bendruomenėms. Šiuo dokumentu siekiama įvardyti ir detalizuoti esminius principus, kurių laikytis įsipareigoja vėjo energetikos projektus plėtojantys LVEA nariai. Su įsipareigojimu galite susipažinti čia (nuoroda).

Įsipareigojimas vietos bendruomenėms

Inovacijų ir plėtros projektai kuria vertę gyventojams ir bendruomenėms, lengvina jų gyvenimą, sudaro galimybes patiems gaminti energiją, naudoti labiau aplinkai palankų transportą. Išvystėme pirmąją pasaulyje visos šalies mastu veikiančią nutolusių saulės elektrinių platformą „Saulės parkai“, kur dalies saulės elektrinės savininku gali tapti ir joje pagamintą energiją vartoti bet kuris šalies gyventojas, net ir gyvenantis bute. Planuojame panašių paslaugų plėtrą, įtraukiant dar daugiau bendruomenių. Vilniuje „Ignitis grupė“ išvystė platų greito elektromobilių įkrovimo stotelių tinklą „Ignitis ON“.

Inovacijų ir plėtros projektai
Nuotrauka
ft
Pavadinimas
Aptarkime bendradarbiavimo galimybes!
Aprašymas

Dirbdami su bendruomenėmis, svarstome įvairias galimybes atviro ir visapusiškai vertingo bendradarbiavimo užtikrinimui: 

  • Dalyvaujame bendruomenių, kurių aplinkoje veikiame, organizuojamuose renginiuose. Atsižvelgiant į bendruomenių poreikius galime pasiūlyti įdomių veiklų, smagių užsiėmimų ir naudingos informacijos apie energetiką. 
  • Bendruomenių nariams pasakojame, kokia energetika yra šiandien ir kaip energiją vartoti sumaniai. 
  • Organizuojame bendruomenių atstovų ekskursijas į „Ignitis grupės“ įmonių valdomus objektus. 

Norite bendradarbiauti ar turite daugiau idėjų? Parašykite el. paštu [email protected] ir aptarkime jas!