UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Įmonės kodas: 303200016
PVM mokėtojo kodas: LT100008194913
Buveinės adresas: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius
Korespondencijos adresas: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius

Įsteigimo data ir registras: 2013 m. gruodžio 4 d., Juridinių asmenų registras
A/S: LT84 7300 0101 3804 4676
Bankas: „Swedbank“, AB

Tel. numeris: +370 5 2782222
El. paštas: [email protected]
Įmonės tinklapis: www.ignitisgrupe.lt

Akcininkai:
AB „Ignitis grupė“ valdo 100% akcijų

Įstatinis kapitalas: 
12 269 006,25 Eur

Bendrovės įstatai:
Įstatai

Bendrovės struktūra:
Struktūra

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ yra vidinis „Ignitis grupės“ paslaugų centras. Čia sutelkiamos kartotinės ir palaikančios paslaugos ar veikla, funkcijos ar jų dalis, kurių reikia Grupei greitai ir efektyviai konkuruoti (įgauti pranašumą), taupyti kaštus, išgauti sinergiją, didesnę kokybę, kontrolę, skaidrumą, taip pat turėti ekspertiškumą ir kompetencijų centrą, gebantį aptarnauti globalią organizaciją.

Bendrųjų veiklų padaliniai, aptarnaujantys funkcinius padalinius sudaro taip vadinamą Paslaugų centro platformą, kuri vienija visas Paslaugų centre veikiančias funkcijas per bendruosius paslaugų valdymo, finansų valdymo ir pan. procesus. Paslaugų centro platformos misija – užtikrinti sklandų funkcijų veikimą Paslaugų centre.

Siekdami savo vizijos, keičiamės, kad pasaulis taptų tvaresnis. Plačiau apie Paslaugų centro tvarumo veiklas galite skaityti 2022 m. Tvarumo (socialinės atsakomybės) apžvalgoje, kuri yra „Ignitis grupės paslaugų centras“ metinio pranešimo dalis.

„Ignitis grupės“ etikos kodeksas yra paremtas mūsų organizacijos vertybėmis ir apibrėžia, kokiais etiškos veiklos principais remiasi Grupės įmonės bei darbuotojai. Su mūsų Etikos kodeksu galite susipažinti čia.

Strategija

Bendrovė yra „Ignitis grupės“ dalis bei siekia užtikrinti 2023 m. atnaujintos „Ignitis grupės“ strategijos įgyvendinimą, kuri yra taikoma visoms „Ignitis grupės“ dukterinėms bendrovėms.

Paslaugų centre sutelkiamos kartotinės ir palaikančios paslaugos ar veikla, funkcijos ar jų dalis, kurių reikia Grupei greitai ir efektyviai konkuruoti (įgauti pranašumą), taupyti kaštus, išgauti sinergiją, didesnę kokybę, kontrolę, skaidrumą, taip pat turėti ekspertiškumą ir kompetencijų centrą, gebantį aptarnauti globalią organizaciją.

2023 m. Bendrovė ir toliau išlaikys veiklos tęstinumą, sutelkdama dėmesį į paslaugų kokybę, ir sieks didinti paslaugų valdymo brandą; tęs veiklos efektyvumo didinimo veiksmus per skaitmeninių sprendimų generuojamą taupymą; sieks išlaikyti gerą paslaugų gavėjų patirtį (tiek „Ignitis grupės“  įmonių, tiek funkcijų), atlikdama kasdienę veiklą ir teikdama paslaugas; didelį dėmesį skirs geros darbuotojų patirties išlaikymui per Bendrovės ir „Ignitis grupės“ bendrus veiksmus bei finansų valdymui.

Apsaugos zonos

Bendrovė įgyvendindama 2020 m. įsigaliojusio Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimus savo valdomai elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūrai Nekilnojamojo turto registre įregistruos (-avo) apsaugos zonas.

Apsaugos zonos nustatomos Susisiekimo ministerijos tvirtinamu planu.

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planas:

GPC el. ryšių infrastruktūros apsaugos zonų plano aiškinamasis raštas
GPC el. ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planas
Priedas Nr. 1. Žemės sklypų, kuriems planu nustatomos teritorijos, sąrašas.
Priedas Nr. 3. Plano teritorijų sąrašas
Susisiekimo ministerijos sprendimas

Susisiekimo ministerijos įsakymas
Žemės sklypų, kuriems buvo įregistruota ar bus registruojama el. ryšių apsaugos zona, sąrašas

Finansiniai rodikliai 2022 metais (mln. Eur):

Pajamos 34,7
Sąnaudos (28,8)
Koreguotas EBITDA 5,9
Grynasis pelnas 1,0
Investicijos 9,7
Turtas 30,5
Nuosavybė 14,0
Įsipareigojimai 16,5

Darbuotojų skaičius:
570

Investuotojų blokelis
Strategija
Pavadinimas
Strategija
Laisvai įvedamas tekstas

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ - „Ignitis grupės“ įmonių dalis, tad savo veikloje vadovaujasi bendra įmonių Grupės strategija. 

Strategija

Failų sąrašas
Renginių sąrašas
Vertybės, vizija, misija
Pavadinimas
Pagrindinis siekis ir vertybės
Laisvai įvedamas tekstas

„Ignitis grupės“ pagrindinis siekis yra sukurti 100 % žalią ir saugią energijos ekosistemą dabarties ir ateities kartoms.

Mus vienija, įkvepia ir motyvuoja mūsų vertybės: atsakomybė, partnerystė, atvirumas ir tobulėjimas.

Mes esame įvairių energetiškai sumanių žmonių komanda, kurią vienija bendras siekis – sukurti 100 % žalią ir saugią energijos ekosistemą dabarties ir ateities kartoms.

Korupcijos prevencija
Pavadinimas
Skaidrumas
Laisvai įvedamas tekstas

„Ignitis grupė“ veikia atsakingai ir darniai, tad savo kasdienėje veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą bei skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis. 

Korupcijos prevencija

Failų sąrašas
Renginių sąrašas
Irma Kaukienė
Irma Kaukienė
„Ignitis grupės paslaugų centro“ vadovė
Dr. Živilė Skibarkienė
Dr. Živilė Skibarkienė
Valdybos pirmininkė, akcininko atstovė
Marius Ivanauskas
Marius Ivanauskas
Nepriklausomas valdybos narys verslo palaikymo srityje
Milda Čeplinskienė
Milda Čeplinskienė
Valdybos narė, akcininko atstovė finansų valdymui