Sandoriai su susijusiomis šalimis

Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsnio 9 dalimi, informuojame apie AB „Ignitis grupė“ sudarytus sandorius su susijusiomis šalimis.

Pažymėtina, kad Bendrovės stebėtojų taryba, atsižvelgdama į Audito komiteto išvadą, vertina Bendrovės planuojamus sudaryti sandorius su susijusia šalimi, jeigu jie sudaromi neįprastinėmis rinkos sąlygomis ir (ar) nepriskiriami Bendrovės įprastai ūkinei veiklai ir (ar) daro reikšmingą įtaką Bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams, t. y. šių sandorių suma didesnė kaip 1/50 Bendrovės įstatinio kapitalo (išimtis taikoma sandoriams, kurie reikalingi pagrindinei Bendrovės veiklai užtikrinti ir sandoriams, kurie privalomi sudaryti pagal teisės aktus).

2024 02 20 Sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2024 m. vasario 20 d., vertė 220 000,00 EUR be PVM.

Sandorio objektas

Bendrovė, AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“   sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovei teikiamos Rinkodaros valdymo konsultacines paslaugas.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2024 02 02 Sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2024 m. sausio 31 d., vertė 220 000,00 EUR be PVM.

Sandorio objektas

Bendrovė, AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“   sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovei teikiamos viešųjų ryšių paslaugas.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2023 09 01 Sandoris su UAB „Transporto valdymas“,

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Transporto valdymas“ akcininkė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Transporto valdymas“, juridinio asmens kodas 304766704, registruotas buveinės adresas Kirtimų g. 47, Vilnius, 02244 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras.

Sandorio data ir vertė

Data 2023 m. rugpjūčio 30 d., vertė 110 000,00 EUR be PVM.

Sandorio objektas

Bendrovė ir Subnuomininkas sudarė patalpų ir automobilių parkavimo vietų, esančių adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, subnuomos sutartį, pagal kurią Bendrovė perduoda subnuomojamas patalpas ir subnuomojamas automobilių parkavimo vietas Subnuomininkui valdyti ir naudotis subnuomos pagrindais.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sutartis priskiriama įprastai bendrovės ūkinei veiklai, atsižvelgiant į tai, kad patalpų nuoma yra bendroji būtina paslauga visoms AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės bendrovėms, be šios paslaugos grupės įmonės negalėtų vykdyti savo įprastinės veiklos. Sutartis sudaryta rinkos sąlygomis, sutarties kainodara parengta užtikrinant atitiktį „ištiestos rankos“ principui.

2023 07 27 Sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras.

Sandorio data ir vertė

Data 2023 m. liepos 27 d., vertė 499 900,00 EUR be PVM.

Sandorio objektas

Bendrovė ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovei suteiktos viešųjų ryšių, reklamos ir rinkodaros, renginių, žiniasklaidos planavimo ir monitoringo paslaugos bei kitos susijusios agentūrų paslaugos.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2023 05 03 Sandoris su UAB „Transporto valdymas“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Transporto valdymas“ akcininkė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Transporto valdymas“, juridinio asmens kodas 304766704, registruotas buveinės adresas Kirtimų g. 47, 02244 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras.

Sandorio data ir vertė

2023 m. balandžio 21 d., vertė 43.154,16 EUR be PVM.

Sandorio objektas

Elektromobilio nuomos paslaugos.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2023 04 07 Sandoris su UAB „Ignitis“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Ignitis“ akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis“, juridinio asmens kodas 303383884, buveinės ir korespondencijos adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre.

Sandorio data ir vertė

2023 balandžio 7 d. AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis“ sudarė skėtinę periodinio paskolų teikimo sutartį, kuria buvo patvirtintas 100 mln. EUR limitas apyvartinio kapitalo finansavimui. Sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui. Pažymėtina, kad šia sutartimi patvirtinamas maksimalus limitas nebūtinai bus panaudotas pilna apimtimi.   

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandoris sudarytas rinkos sąlygomis, sutarties kainodara parengta užtikrinant atitiktį „ištiestos rankos“ principui

2023 03 14 Sandoris su UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, juridinio asmens kodas 303782367, registruotas buveinės adresas Jočionių g. 13, 02300 Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre.

Sandorio data ir vertė

2023 kovo 14 d. AB „Ignitis grupė“ ir UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė sudarė dvišalę prievolių įvykdymo užtikrinimo paslaugos sutartį, pagal kurią UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė atlygins Bendrovei už AB „Swedbank“ išleistą garantiją pagal 2023 m. kovo 9 d. tarp UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės ir AB „Swedbank“ pasirašytą ilgalaikę 220 mln. Eur paskolos sutartį. Sandorio vertė iki 1,5 mln. Eur be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandoris sudarytas rinkos sąlygomis, sutarties kainodara parengta užtikrinant atitiktį „ištiestos rankos“ principui.

2023 01 01 Sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2023 m. sausio 1 d., vertė 2300000,00 EUR be PVM.

Sandorio objektas

Bendrovė, AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ sudarė dvišalę paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovei suteiktos IT paslaugos.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2022 12 20 Sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2022 m. gruodžio 20 d., vertė 179000,00 EUR be PVM.

Sandorio objektas

Bendrovė, AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ sudarė dvišalę paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovei suteiktos IT paslaugos.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2022 10 25 Sandoris su UAB „Ignitis“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Ignitis“ akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis“, juridinio asmens kodas 303383884, buveinės ir korespondencijos adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre

Sandorio data ir vertė

Skėtine periodinio paskolų teikimo sutartimi, pasirašyta 2022 m. spalio 25 d., buvo patvirtinta 280 mln. EUR paskola skirta UAB „Ignitis“ apyvartinio kapitalo finansavimui. Paskola suteikiama dviejų metų laikotarpiui.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandoris sudarytas rinkos sąlygomis, sutarties kainodara parengta užtikrinant atitiktį „ištiestos rankos“ principui.

2022 10 10 Sandoris su UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė likviduojamos UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija (toliau – UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija) akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija, juridinio asmens kodas 304132956, registruotas buveinės adresas Motorų g. 2, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2022 m. spalio 10 d., vertė 42 000 EUR

Sandorio objektas

Bendrovė ir UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį, pagal kurią UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija perleido Bendrovei savo turimas reikalavimo teises kaip akcininkui grąžintiną turtą už jo turimas akcijas.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo sutarčių sąlygoms.

2022 09 09 Sandoris su UAB „Ignitis“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Ignitis“ akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis“, juridinio asmens kodas 303383884, buveinės ir korespondencijos adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre.

Sandorio data ir vertė

Skėtinė periodinio paskolų teikimo sutartis pasirašyta 2022 m. rugsėjo 9 d., paskolos suma iki 50 mln. eurų.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandoris sudarytas rinkos sąlygomis, sutarties kainodara parengta užtikrinant atitiktį „ištiestos rankos“ principui.

2022 09 09 Sandoris su UAB „Ignitis“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Ignitis“ akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis“, juridinio asmens kodas 303383884, buveinės ir korespondencijos adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre.

Sandorio data ir vertė

Skėtinė periodinio paskolų teikimo sutartis pasirašyta 2022 m. rugsėjo 9 d., paskolos suma iki 50 mln. eurų.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandoris sudarytas rinkos sąlygomis, sutarties kainodara parengta užtikrinant atitiktį „ištiestos rankos“ principui.

2022 08 17 sandoris su UAB „Ignitis“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Ignitis“ akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis“, juridinio asmens kodas 303383884, buveinės ir korespondencijos adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre.

Sandorio data ir vertė

Garantijų limito sutartimi, pasirašyta 2022 m. balandžio 28 d., buvo nustatytas 210 mln. EUR garantijų limitas, skirtas su UAB „Ignitis“ ir / ar jos dukterinių įmonių tiesiogine veikla susijusių motininės įmonės garantijų leidimu.

2022 m. rugpjūčio 17 d. pasirašytas garantijų limito sutarties pakeitimas, kuriuo garantijų limitas padidintas iki 280 mln. EUR.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sutarties pakeitimas sudarytas rinkos sąlygomis, sutarties pakeitimo kainodara parengta užtikrinant atitiktį „ištiestos rankos“ principui.

2022 08 17 sandoris su UAB „Ignitis“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Ignitis“ akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis“, juridinio asmens kodas 303383884, buveinės ir korespondencijos adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre.

Sandorio data ir vertė

Priedas prie grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo sutarties, sudarytos 2016 m. gegužės 18 d., pasirašytas 2022 m. rugpjūčio 22 d. Šiuo priedu nustatytas maksimalus skolinimosi limitas grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo platformoje iki 2023 m. gegužės mėn., kuris pradedamas skaičiuoti nuo 2022 m. rugpjūčio 17 d. – 280 mln. Eurų. Per grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo platformą pasiskolintos apyvartinės lėšos naudojamos tik trumpalaikiam veiklos finansavimui. Pažymėtina, kad šiuo sandoriu patvirtinamas maksimalus skolinimosi limitas grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo platformoje, šis maksimalus skolinimosi limitas nebūtinai bus panaudotas pilna apimtimi.   

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandoris sudarytas rinkos sąlygomis, sutarties kainodara parengta užtikrinant atitiktį „ištiestos rankos“ principui.

2022 06 22 Sutartis su UAB „Ignitis“ dėl energijos sutaupymų perleidimo

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

UAB „Ignitis“, kurios 100 % akcijų valdo pagrindinė Bendrovės akcininkė AB „Ignitis grupė“.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis“, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 303383884, adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre.

Sandorio data ir vertė

Susitarimo data: 2022-06-22 Bendra Sandorio vertė nenumatyta.

Sandorio objektas

UAB „Ignitis“ sudarė susitarimą su AB “Ignitis grupė” dėl kas metus perleidžiamų energijos sutaupymų, kurie sugeneruojami įgyvendinant energetinio efektyvumo priemones (apšvietimo modernizavimas) įmonėms ir įstaigoms.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

2020 m. spalio 16 d. sudarytas Energijos sutaupymo susitarimas Nr. 50200/901794 (toliau – Energijos sutaupymo susitarimas) tarp Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, AB „Ignitis grupė“ bei AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Operatorius), kuriame pagal 5.8 punktą AB „Ignitis grupė“ turi teisę deklaruoti kitos AB „Ignitis grupė“ įmonių grupei priklausančios įmonės pasiektus ir/ ar įgytus energijos sutaupymus, jei Operatoriui nepavyksta sutaupyti Energijos sutaupymo susitarime numatytame grafike nustatytų energijos sutaupymo kiekių.

UAB “Ignitis” energijos sutaupymai perleidžiami AB “Ignitis grupė”, šalims sudarant atskirą (-us) susitarimą (-us). Susitarimai dėl pasiektų Energijos sutaupymų perleidimo turi būti sudarytas ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų vasario 15 d. AB “Ignitis grupė atlygins UAB “Ignitis” sąnaudas, kurias UAB “Ignitis” patirs parengdamas nurodytą informaciją ir (ar) duomenis, ir (ar) dokumentus perdavimui Įmonei.

UAB “Ignitis” patirtos sąnaudos apskaičiuojamos šia tvarka: Ignitis darbuotojo laikas, skirtas parengti nurodytą informaciją ir (ar) duomenis, ir (ar) dokumentus perdavimui Įmonei, padauginamas iš Ignitis darbuotojo mėnesinio darbo užmokesčio dydžio, padalinto iš atitinkamo mėnesio darbo valandų kiekio.

2022 06 14 Sandoris su UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ ir AB „Ignitis gamyba“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ ir AB „Ignitis gamyba“ akcininkė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“, juridinio asmens kodas 303782367, registruotas buveinės adresas Jočionių g. 13, 02300 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras;

AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, registruotas buveinės adresas Elektrinės g. 21, 26108 Elektrėnai, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2022 m. birželio 14 d., vertė 990 209,24 EUR.

Sandorio objektas

Bendrovė, UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ ir AB „Ignitis gamyba“ sudarė trišalę mokestinių nuostolių perdavimo- perėmimo sutartį.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2022 06 10 Sandoris su UAB „Ignitis gamyba“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Ignitis gamyba“ akcininkė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, registruotas buveinės adresas Elektrinės g. 21, 26108 Elektrėnai, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2022 m. birželio 10 d., vertė 450 795,08 EUR.

Sandorio objektas

Bendrovė ir AB „Ignitis gamyba“ sudarė dvišalę mokestinių nuostolių perdavimo- perėmimo sutartį.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2022 06 10 Sandoris su UAB „NT Valdos“ ir AB „Ignitis gamyba“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „NT Valdos“ ir AB „Ignitis gamyba“ akcininkė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „NT Valdos“, juridinio asmens kodas 300634954, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras;

AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, registruotas buveinės adresas Elektrinės g. 21, 26108 Elektrėnai, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2022 m. birželio 10 d., vertė 33 435,33  EUR.

Sandorio objektas

Bendrovė, UAB „NT Valdos“ ir AB „Ignitis gamyba“ sudarė trišalę mokestinių nuostolių perdavimo- perėmimo sutartį.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2022 06 10 Sandoris su UAB „VVP investment“ ir AB „Ignitis gamyba“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „VVP investment“ ir AB „Ignitis gamyba“ akcininkė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „VVP investment“, juridinio asmens kodas 302661590, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras;

AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, registruotas buveinės adresas Elektrinės g. 21, 26108 Elektrėnai, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2022 m. birželio 10 d., vertė 131 655,12 EUR.

Sandorio objektas

Bendrovė, UAB „VVP investment“ ir AB „Ignitis gamyba“ sudarė trišalę mokestinių nuostolių perdavimo- perėmimo sutartį.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2022 06 08 Sandoris su UAB „Ignitis Renewables“ ir AB „Ignitis gamyba“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Ignitis Renewables“ ir AB „Ignitis gamyba“ akcininkė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis renewables“, juridinio asmens kodas 304988904, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras;

AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, registruotas buveinės adresas Elektrinės g. 21, 26108 Elektrėnai, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2022 m. birželio 8 d., vertė 546 338,86 EUR.

Sandorio objektas

Bendrovė, UAB „Ignitis renewables“ ir AB „Ignitis gamyba“ sudarė trišalę mokestinių nuostolių perdavimo- perėmimo sutartį.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2022 06 08 Sandoris su UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ ir AB „Ignitis gamyba“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ ir AB „Ignitis gamyba“ akcininkė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“, juridinio asmens kodas 304132956, registruotas buveinės adresas Motorų g. 2, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras;

AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, registruotas buveinės adresas Elektrinės g. 21, 26108 Elektrėnai, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2022 m. birželio 8 d., vertė 100 058,23 EUR.

Sandorio objektas

The Company, UAB “Energetikos paslaugų ir rangos organizacija” and AB „Ignitis gamyba“ have entered into a tripartite transfer and takeover of tax losses agreement.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2022 05 24 Sandoris su UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, juridinio asmens kodas 303782367, registruotas buveinės adresas Jočionių g. 13, 02300 Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre.

Sandorio data ir vertė

Priedas prie grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo sutarties, sudarytos 2016 m. gegužės 18 d., pasirašytas 2022 m. gegužės 24 d. Šiuo priedu nustatytas maksimalus skolinimosi limitas grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo platformoje vienerių kalendorinių metų laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo 2022 m. gegužės 25 d. – 70 mln. Eurų. Per grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo platformą pasiskolintos apyvartinės lėšos naudojamos tik trumpalaikiam veiklos finansavimui. Pažymėtina, kad šiuo sandoriu patvirtinamas maksimalus skolinimosi limitas grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo platformoje, šis maksimalus skolinimosi limitas nebūtinai bus panaudotas pilna apimtimi.     

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandoris sudarytas rinkos sąlygomis, sutarties kainodara parengta užtikrinant atitiktį „ištiestos rankos“ principui.

2022 05 24 Sandoris su AB „Energijos skirstymo operatorius“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376, buveinė Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre.

Sandorio data ir vertė

Priedas prie grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo sutarties, sudarytos 2016 m. gegužės 18 d., pasirašytas 2022 m. gegužės 24 d. Šiuo priedu nustatytas maksimalus skolinimosi limitas grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo platformoje vienerių kalendorinių metų laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo 2022 m. gegužės 25 d. – 110 mln. Eurų. Per grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo platformą pasiskolintos apyvartinės lėšos naudojamos tik trumpalaikiam veiklos finansavimui. Pažymėtina, kad šiuo sandoriu patvirtinamas maksimalus skolinimosi limitas grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo platformoje, šis maksimalus skolinimosi limitas nebūtinai bus panaudotas pilna apimtimi.   

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandoris sudarytas rinkos sąlygomis, sutarties kainodara parengta užtikrinant atitiktį „ištiestos rankos“ principui.

2022 05 24 Sandoris su UAB „Ignitis renewables“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Ignitis renewables“ akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis renewables“, juridinio asmens kodas 304988904, buveinės ir korespondencijos adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre.

Sandorio data ir vertė

Priedas prie grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo sutarties, sudarytos 2019 m. kovo 19 d., pasirašytas 2022 m. gegužės 24 d. Šiuo priedu nustatytas maksimalus skolinimosi limitas grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo platformoje vienerių kalendorinių metų laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo 2022 m. gegužės 25 d. – 5 mln. Eurų. Per grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo platformą pasiskolintos apyvartinės lėšos naudojamos tik trumpalaikiam veiklos finansavimui. Pažymėtina, kad šiuo sandoriu patvirtinamas maksimalus skolinimosi limitas grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo platformoje, šis maksimalus skolinimosi limitas nebūtinai bus panaudotas pilna apimtimi.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandoris sudarytas rinkos sąlygomis, sutarties kainodara parengta užtikrinant atitiktį „ištiestos rankos“ principui.

2022 05 23 Sandoris su UAB „Ignitis“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Ignitis“ akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis“, juridinio asmens kodas 303383884, buveinės ir korespondencijos adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre.

Sandorio data ir vertė

Priedas prie grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo sutarties, sudarytos 2016 m. gegužės 18 d., pasirašytas 2022 m. gegužės 23 d. Šiuo priedu nustatytas maksimalus skolinimosi limitas grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo platformoje vienerių kalendorinių metų laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo 2022 m. gegužės 25 d. – 200 mln. Eurų. Per grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo platformą pasiskolintos apyvartinės lėšos naudojamos tik trumpalaikiam veiklos finansavimui. Pažymėtina, kad šiuo sandoriu patvirtinamas maksimalus skolinimosi limitas grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo platformoje, šis maksimalus skolinimosi limitas nebūtinai bus panaudotas pilna apimtimi.   

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandoris sudarytas rinkos sąlygomis, sutarties kainodara parengta užtikrinant atitiktį „ištiestos rankos“ principui.

2022 05 13 Sandoris su AB „Ignitis gamyba“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė AB „Ignitis gamyba“ akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuva, adresas korespondencijai Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre.

Sandorio data ir vertė

Priedas prie grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo sutarties, sudarytos 2016 m. gegužės 18 d., pasirašytas 2022 m. gegužės 13 d. Šiuo priedu nustatytas maksimalus skolinimosi limitas grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo platformoje vienerių kalendorinių metų laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti  nuo 2022 m. gegužės 13 d. – 200 mln. eurų. Per grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo platformą pasiskolintos apyvartinės lėšos naudojamos tik trumpalaikiam veiklos finansavimui. Pažymėtina, kad šiuo sandoriu patvirtinamas maksimalus skolinimosi limitas grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo platformoje, šis maksimalus skolinimosi limitas nebūtinai bus panaudotas pilna apimtimi.   

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandoris sudarytas rinkos sąlygomis, sutarties kainodara parengta užtikrinant atitiktį „ištiestos rankos“ principui.

2022 05 13 Sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Priedas prie grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo sutarties, sudarytos 2016 m. liepos 8 d., pasirašytas 2022 m. gegužės 13 d. Šiuo priedu nustatytas maksimalus skolinimosi limitas grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo platformoje vienerių kalendorinių metų laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti  nuo 2022 m. gegužės 13 d.  – 12 mln. eurų. Per grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo platformą pasiskolintos apyvartinės lėšos naudojamos tik trumpalaikiam veiklos finansavimui. Pažymėtina, kad šiuo sandoriu patvirtinamas maksimalus skolinimosi limitas grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo platformoje, šis maksimalus skolinimosi limitas nebūtinai bus panaudotas pilna apimtimi.   

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandoris sudarytas rinkos sąlygomis, sutarties kainodara parengta užtikrinant atitiktį „ištiestos rankos“ principui.

2022 04 26 Sandoris su UAB „Ignitis“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Ignitis“ akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis“, juridinio asmens kodas 303383884, buveinės ir korespondencijos adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre.

Sandorio data ir vertė

Garantijų limito sutartis pasirašyta 2022 m. balandžio 28 d. Šia sutartimi nustatomas 210 mln. EUR garantijų limitas, skirtas su UAB „Ignitis“ ir / ar jos dukterinių įmonių tiesiogine veikla susijusių motininės įmonės garantijų leidimu.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sutartis sudaryta rinkos sąlygomis, sutarties kainodara parengta užtikrinant atitiktį „ištiestos rankos“ principui.

2022 04 20 Sandoris su AB „Energijos skirstymo operatorius“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376, buveinė Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre.

Sandorio data ir vertė

Paskolos sutartis pasirašyta 2022 m. balandžio 20 d. Paskolos suma 73 mln. eurų. Paskolos paskirtis – išmaniųjų skaitiklių ir jų duomenų surinkimo bei valdymo IT sprendimams įgyvendinti.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sutartis sudaryta rinkos sąlygomis, sutarties kainodara parengta užtikrinant atitiktį „ištiestos rankos“ principui.

2022 02 28 Sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2022 m. vasario 28 d., vertė 214 000,00 EUR be PVM.

Sandorio objektas

Bendrovė, AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“   sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovei teikiamos verslo atsparumo paslaugos.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2022 02 07 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2022 m. vasario 7 d., vertė 214 000,00 EUR be PVM. Bendrovė, AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovei teikiamos turto valdymo paslaugos.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2022 02 07 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2022 m. vasario 7 d., vertė 214 000,00 EUR be PVM. Bendrovė, AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovei teikiamos personalo administravimo paslaugos.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2022 02 07 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2022 m. vasario 7 d., vertė 214 000,00 EUR be PVM. Bendrovė, AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovei teikiamos apskaitos administravimo paslaugos.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2022 02 04 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2022 m. vasario 4 d., vertė 350 000,00 EUR be PVM. Bendrovė, AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovei teikiamos teisinės paslaugos.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2022 02 02 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2022 m. vasario 1 d., vertė 203 500,00 EUR be PVM. Bendrovė, AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovei teikiamos Bendrovei teikiamos viešųjų ryšių paslaugos.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2022 02 02 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2022 m. vasario 2 d., vertė 214 000,00 EUR be PVM. Bendrovė, AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovei teikiamos rinkodaros valdymo konsultacinės paslaugos.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2022 02 02 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2022 m. vasario 2 d., vertė 213 900,00 EUR be PVM. Bendrovė, AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovei teikiamos pirkimų organizavimo ir vykdymo paslaugos.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2022 02 01 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2022 m. vasario 1 d., vertė 214 000,00 EUR be PVM. Bendrovė, AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“   sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovei teikiamos verslo efektyvumo paslaugos.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2022 02 01 sandoris su UAB „Ignitis Renewables“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Ignitis renewables“ akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis renewables“, juridinio asmens kodas 304988904, buveinės ir korespondencijos adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre.

Sandorio data ir vertė

Skėtinės periodinio paskolų teikimo sutarties pasirašytos 2021 m. vasario 2 d.   pakeitimas pasirašytas 2022 m. vasario 1 d. Šiuo pakeitimu maksimali paskolos suma sumažinta nuo 293 mln. eurų iki 260 mln. eurų.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Bendrovės audito komitetas 2022 m. sausio 17 d. pateikė nuomonę, kad nėra pagrindo manyti, jog planuojamas sudaryti sandoris – Skėtinės periodinio paskolų teikimo sutarties su UAB „Ignitis renewables“ pakeitimas, būtų sudaromas ne rinkos sąlygomis ar būtų nesąžiningas ir nepagrįstas AB „Ignitis grupė“ akcininkų, kurie nėra šio sandorio šalis, atžvilgiu.

2022 02 01 sandoris su Altiplano Elektrownie Wiatrowe B1 Sp. z o.o.

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė netiesiogiai (per UAB „Ignitis renewables“) valdo 100% Altiplano Elektrownie Wiatrowe B1 Sp. z o.o. akcijų.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

Altiplano Elektrownie Wiatrowe B1 Sp. z o.o., ribotos atsakomybės bendrovė, 0000531275, Abrahama g. 1A, Gdanskas 80-307, Lenkija, Lenkijos juridinių asmenų registras.

Sandorio data ir vertė

Sutarties pasirašymo data - 2022 m. vasario 1 d., garantijos suma iki 50,211 mln. EUR, garantijos paslaugos mokesčio suma iki 246 tūkst. EUR per metus.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Bendrovės audito komitetas 2021 m. gruodžio 23 d. pateikė nuomonę, kad nėra pagrindo manyti, jog planuojamas sudaryti sandoris – garantijos paslaugos sutartis su Altiplano Elektrownie Wiatrowe B1 Sp. z o.o., būtų sudaromas ne rinkos sąlygomis ar būtų nesąžiningas ir nepagrįstas AB „Ignitis grupė“ akcininkų, kurie nėra šio sandorio šalis, atžvilgiu.

2022 01 31 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2022 m. sausio 31 d., vertė 600 000,00 EUR be PVM.

Sandorio objektas Bendrovė, AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“   sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovei teikiamos žmonių ugdymo paslaugos.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2022 01 27 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2022 m. sausio 27 d., vertė 213 900,00 EUR be PVM.

Sandorio objektas Bendrovė, AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“   sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovei teikiamos Informacinių technologijų ir telekomunikacijų infrastruktūrinės paslaugos.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2022 01 27 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2022 m. sausio 27 d., vertė 213 900,00 EUR be PVM.

Sandorio objektas Bendrovė, AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“   sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovei teikiamos informacinių sistemų teikimo ir priežiūros paslaugos.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2022 01 27 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2022 m. sausio 27 d., vertė 213 900,00 EUR be PVM.

Sandorio objektas Bendrovė, AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“   sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovei teikiamos projektų valdymo paslaugos.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2022 01 24 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2022 m. sausio 24 d., vertė 213900,00 EUR be PVM.

Sandorio objektas Bendrovė ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ sudarė dvišalę paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovei teikiamos transporto valdymo paslaugos

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2022 01 26 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2022 m. sausio 26 d., vertė 370 000,00 EUR be PVM.

Sandorio objektas Bendrovė, AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“   sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovei teikiamos talentų pritraukimo paslaugos.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2022 01 25 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2022 m. sausio 25 d., vertė 88 000,00 EUR be PVM.

Sandorio objektas Bendrovė, AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“   sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovei teikiamos apskaitos administravimo paslaugos.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2022 01 25 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2022 m. sausio 25 d., vertė 213 900,00 EUR be PVM.

Sandorio objektas Bendrovė, AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“   sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovei teikiamos tvarumo paslaugos.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2022 01 24 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2022 m. sausio 24 d., vertė 213 900,00 EUR be PVM.

Sandorio objektas Bendrovė, AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“   sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovei teikiamos tvarumo paslaugos.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2022 01 21 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2022 m. sausio 21 d., vertė 43 000,00 EUR be PVM.

Sandorio objektas Bendrovė, AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“   sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovei teikiamos rinkodaros valdymo konsultacinės paslaugos.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2022 01 21 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2022 m. sausio 21 d., vertė 213 900,00 EUR be PVM.

Sandorio objektas Bendrovė, AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“   sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovei teikiamos dokumentų valdymo ir biuro administravimo paslaugos.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2022 01 17 „Ignitis grupės“ Audito komiteto nuomonė dėl ketinamo sudaryti sandorio su susijusia šalimi – UAB „Ignitis renewables“

Skėtinės periodinio paskolų teikimo sutarties su UAB „Ignitis renewables“ pakeitimas

AB „Ignitis grupė“ Audito komitetas teikia nuomonę, kad nėra pagrindo manyti, jog planuojamas sudaryti sandoris – Skėtinės periodinio paskolų teikimo sutarties su UAB „Ignitis renewables“ pakeitimas, būtų sudaromas ne rinkos sąlygomis ar būtų nesąžiningas ir nepagrįstas AB „Ignitis grupė“ akcininkų, kurie nėra šio sandorio šalis, atžvilgiu, vadovaujantis AB „Ignitis grupė“ Audito komitetui pateikta informacija, prielaidomis ir argumentais, iš kurių svarbiausias – Skėtinės periodinio paskolų teikimo sutarties pakeitime numatyta palūkanų norma atitinka „ištiestos rankos“ principą, kadangi buvo apskaičiuota, remiantis nepriklausomų konsultantų parengta metodologija.

2021 12 31 sandoris su UAB „Ignitis renewables“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelis UAB „Ignitis renewables“ akcininkas

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis renewables“, juridinio asmens kodas 304988904, buveinė Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre

Sandorio data ir vertė

Sandoris sudarytas 2021 m. gruodžio 31 d.

Sandoriu yra susitariama dėl su perkeliamais darbuotojais susijusių išlaidų kompensavimo (kaupiniai už atostogas, kintama atlygio dalis), taigi, sandoris nevertinamas pelno prasme. Kompensacijų tikslios sumos bus aiškios tik po jų faktiško išmokėjimo (preliminariai – 2022 m. vasario ir gegužės mėnesiais).

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandoris sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, užtikrinant darbuotojų interesus, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad sandoris yra nesąžiningas ar nepagrįstas Bendrovės akcininkų atžvilgiu.

2021 12 28 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ ir UAB „Ignitis renewables“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelis UAB „Ignitis renewables“ akcininkas ir vienas iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkų

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, buveinė Laisvės pr. 10, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre

UAB „Ignitis renewables“, juridinio asmens kodas 304988904, buveinė Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre

Sandorio data ir vertė

Sandoris sudarytas 2021 m. gruodžio 28 d. Sandoriu yra susitariama dėl su perkeliamais darbuotojais susijusių išlaidų kompensavimo (kaupiniai už atostogas, kintama atlygio dalis), taigi, sandoris nevertinamas pelno prasme. Kompensacijų tikslios sumos bus aiškios tik po jų faktiško išmokėjimo (preliminariai – 2022 m. vasario ir gegužės mėnesiais).

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandoris sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, užtikrinant darbuotojų interesus, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad sandoris yra nesąžiningas ar nepagrįstas Bendrovės akcininkų atžvilgiu.

2021 12 23 „Ignitis grupės“ Audito komiteto nuomonė dėl ketinamo sudaryti sandorio su susijusia šalimi – Altiplano Elektrownie Wiatrowe B1 Sp. z o.o

Garantijos paslaugos sutartis su Altiplano Elektrownie Wiatrowe B1 Sp. z o.o.

AB „Ignitis grupė“ Audito komitetas teikia nuomonę AB „Ignitis grupė“, kad nėra pagrindo manyti, jog planuojamas sudaryti sandoris – garantijos paslaugos sutartis su Altiplano Elektrownie Wiatrowe B1 Sp. z o.o., būtų sudaromas ne rinkos sąlygomis ar būtų nesąžiningas ir nepagrįstas AB „Ignitis grupė“ akcininkų, kurie nėra šio sandorio šalis, atžvilgiu, vadovaujantis AB „Ignitis grupė“ Audito komitetui pateikta informacija, prielaidomis ir argumentais, iš kurių svarbiausias – Garantijos paslaugos sutartyje numatytas garantijos paslaugų mokestis atitinka „ištiestos rankos“ principą, kadangi jis buvo apskaičiuotas remiantis nepriklausomų konsultantų parengta metodologija. 

2021 12 14 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

AB „Ignitis grupė“ yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkų

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, buveinė Laisvės pr. 10, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre

Sandorio data ir vertė

Sandoris sudarytas 2021 m. gruodžio 14 d.
Sandoriu yra susitariama dėl su perkeliamais darbuotojais susijusių išlaidų kompensavimo (kaupiniai už atostogas, kintama atlygio dalis), taigi, sandoris nevertinamas pelno prasme. Kompensacijų tikslios sumos bus aiškios tik po jų faktiško išmokėjimo (preliminariai – 2022 m. vasario ir gegužės mėnesiais).

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandoris sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, užtikrinant darbuotojų interesus, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad sandoris yra nesąžiningas ar nepagrįstas Bendrovės akcininkų atžvilgiu.

2021 12 16 sandoris su UAB „Ignitis Renewables“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Ignitis Renewables“ akcininkė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis renewables“, juridinio asmens kodas 304988904, buveinės ir korespondencijos adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre, generalinio direktoriaus pareigas laikinai eina Laurynas Jocys.

Sandorio data ir vertė

Akcijų pasirašymo sutartis pasirašyta 2021 m. gruodžio 16 d. Sandorio vertė yra 9 455 000 EUR.

Sandorio objektas UAB „Ignitis renewables“ padidino įstatinį kapitalą išleisdama naujų akcijų paketą, kurias Bendrovė įsigijo pasirašydama akcijų pasirašymo sutartį. Už naujai išleistas akcijas Bendrovė atsiskaitė nepiniginiu įnašu - 100 procentų Tuuleenergia Osaühing akcijų paketu.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

AB „Ignitis grupė“ Audito komitetas pateikė nuomonę, kad nėra pagrindo manyti, jog planuojamas sudaryti sandoris – Tuuleenergia Osaϋhing akcijos perleidimas nepiniginiu įnašu didinant UAB „Ignitis renewables” įstatinį kapitalą, būtų sudaromas ne rinkos sąlygomis ar būtų nesąžiningas ir nepagrįstas AB „Ignitis grupė“ akcininkų, kurie nėra šio sandorio šalis, atžvilgiu.

2021 11 12 „Ignitis grupės“ Audito komiteto nuomonė dėl ketinamo sudaryti sandorio su susijusia šalimi – UAB „Ignitis renwables“

Tuuleenergia Osaϋhing akcijos perleidimo UAB „Ignitis renewables“ sandoris 
 
AB „Ignitis grupė“ Audito komitetas teikia nuomonę, kad nėra pagrindo manyti, jog planuojamas sudaryti sandoris – Tuuleenergia Osaϋhing akcijos perleidimas nepiniginiu įnašu didinant UAB „Ignitis renewables” įstatinį kapitalą, būtų sudaromas ne rinkos sąlygomis ar būtų nesąžiningas ir nepagrįstas AB „Ignitis grupė“ akcininkų, kurie nėra šio sandorio šalis, atžvilgiu, vadovaujantis AB „Ignitis grupė“ Audito komitetui pateikta informacija – sandorio vertė atitinka „ištiestos rankos“ principą, kadangi Tuuleenergia Osaϋhing akcijos kainos rinkos vertė buvo nustatyta, vadovaujantis nepriklausomo verslo vertinimo eksperto atliktu turto vertinimu. 

2021 11 23 sandoris su UAB „Ignitis“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Ignitis“ akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis“, juridinio asmens kodas 303383884, buveinės ir korespondencijos adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre, generalinis direktorius Artūras Bortkevičius.

Sandorio data ir vertė

Skėtinė periodinio paskolų teikimo sutartis pasirašyta 2021 m. lapkričio 23 d., paskolos suma iki 300 mln. eurų.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Bendrovės audito komitetas 2021 m. lapkričio 12 d. pateikė nuomonę, kad nėra pagrindo manyti, jog planuojamas sudaryti sandoris – Skėtinė periodinio paskolų teikimo sutartis su UAB „Ignitis“, būtų sudaromas ne rinkos sąlygomis ar būtų nesąžiningas ir nepagrįstas AB „Ignitis grupė“ akcininkų, kurie nėra šio sandorio šalis, atžvilgiu.

2021 11 16 sandoris su UAB „NT Valdos“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė NT Valdos, UAB, akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

NT Valdos, UAB, juridinio asmens kodas 300634954, registruotas buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. lapkričio 16 d., vertė 477,81 EUR be PVM

Sandorio objektas

Bendrovė ir NT Valdos, UAB sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį, pagal kurią NT Valdos, UAB perleido Bendrovei savo reikalavimo teises.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2021 11 12 „Ignitis grupės“ Audito komiteto nuomonė dėl ketinamo sudaryti sandorio su susijusia šalimi – UAB „Ignitis“

Skėtinė periodinio paskolų teikimo su UAB „Ignitis“

AB „Ignitis grupė“ Audito komitetas teikia nuomonę, kad nėra pagrindo manyti, jog planuojamas sudaryti sandoris – Skėtinė periodinio paskolų teikimo sutartis su UAB „Ignitis“, būtų sudaromas ne rinkos sąlygomis ar būtų nesąžiningas ir nepagrįstas AB „Ignitis grupė“ akcininkų, kurie nėra šio sandorio šalis, atžvilgiu, vadovaujantis AB „Ignitis grupė“ Audito komitetui pateikta informacija, prielaidomis ir argumentais, iš kurių svarbiausias – Skėtinėje periodinio paskolų teikimo sutartyje numatyta palūkanų norma atitinka „ištiestos rankos“ principą, kadangi buvo apskaičiuota, remiantis nepriklausomų konsultantų parengta metodologija.

2021 09 22 sandoris su UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“ (toliau – Subnuomininkas) akcininkė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“, juridinio asmens kodas 136031358, buveinė Žvejų g. 14, 09310 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre, generalinė direktorė Gabrielė Lubytė, adresas korespondencijai tas pats, kaip ir buveinės adresas.

Sandorio data ir vertė

Sandoris (Subnuomos sutartis) sudarytas 2021-09-22, remiantis 2020-11-12 Negyvenamųjų patalpų ir automobilių parkavimo vietų nuomos sutartimi (toliau – Sutartis), daugiau informacijos:

https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bba58bc450b4c640666715475c9fdedad&lang=lt

Subnuomos sutarties pasirašymo dieną numatytas subnuomojamų patalpų (įskaitant bendrųjų patalpų ir teritorijos priežiūros bei eksploatacijos kaštus) nuomos mokestis – 898 Eur/mėn; parkavimo vietų nuomos mokestis – 100 Eur/mėn; komunalinių paslaugų mokestis – 176 Eur/mėn.

Subnuomininkui tenkanti nuomos mokesčio dalis perskaičiuojama kiekvieno kalendorinio ketvirčio pabaigoje:

Subnuomojamų patalpų nuomos mokestis apskaičiuojamas proporcingai padalinant pagal Sutartį mokamą nuomos mokestį darbuotojų skaičiui, t.y. fiksuojant bendrą faktinį Bendrovės grupės įmonių darbuotojų skaičių ir faktinį Subnuomininko darbuotojų, dirbančių subnuomojamose patalpose, skaičių.

Subnuomojamų automobilių parkavimo vietų mokestis apskaičiuojamas proporcingai padalinant Sutartyje numatytą automobilių parkavimo vietų nuomos mokestį, t.y. fiksuojant bendrą nuomojamų automobilių parkavimo vietų skaičių ir Subnuomininkui priskirtų tarnybinių automobilių skaičių.

Komunalinių paslaugų mokestis apskaičiuojamas proporcingai padalinant pagal Sutartį mokamą faktinį komunalinių paslaugų mokestį darbuotojų skaičiui, t.y. fiksuojant bendrą faktinį Bendrovės grupės įmonių darbuotojų skaičių ir faktinį Subnuomininko darbuotojų, dirbančių subnuomojamose patalpose, skaičių.

Subnuomos terminas – 10 metų.

Sandorio objektas

Bendrovė ir Subnuomininkas sudarė patalpų ir automobilių parkavimo vietų, esančių adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, subnuomos sutartį, pagal kurią Bendrovė perduoda subnuomojamas patalpas ir subnuomojamas automobilių parkavimo vietas Subnuomininkui valdyti ir naudotis subnuomos pagrindais.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sutartis priskiriama įprastai bendrovės ūkinei veiklai, atsižvelgiant į tai, kad patalpų nuoma yra bendroji būtina paslauga visoms AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės bendrovėms, be šios paslaugos grupės įmonės negalėtų vykdyti savo įprastinės veiklos. Sutartis sudaryta rinkos sąlygomis, sutarties kainodara parengta užtikrinant atitiktį „ištiestos rankos“ principui.

2021 09 22 sandoris su UAB „Ignitis“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Ignitis“ (toliau – Subnuomininkas) akcininkė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis“, juridinio asmens kodas 303383884, buveinė Žvejų g. 14, 09310, Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre, generalinis direktorius Artūras Bortkevičius, adresas korespondencijai tas pats, kaip ir buveinės adresas.

Sandorio data ir vertė

Sandoris (Subnuomos sutartis) sudarytas 2021-09-22, remiantis 2020-11-12 Negyvenamųjų patalpų ir automobilių parkavimo vietų nuomos sutartimi (toliau – Sutartis), daugiau informacijos:

https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bba58bc450b4c640666715475c9fdedad&lang=lt

Subnuomos sutarties pasirašymo dieną numatytas subnuomojamų patalpų (įskaitant bendrųjų patalpų ir teritorijos priežiūros bei eksploatacijos kaštus) nuomos mokestis – 29 742 Eur/mėn; parkavimo vietų nuomos mokestis – 850 Eur/mėn; komunalinių paslaugų mokestis - 5 843 Eur/mėn.

Subnuomininkui tenkanti nuomos mokesčio dalis perskaičiuojama kiekvieno kalendorinio ketvirčio pabaigoje:

 • Subnuomojamų patalpų nuomos mokestis apskaičiuojamas proporcingai padalinant pagal Sutartį mokamą nuomos mokestį darbuotojų skaičiui, t.y. fiksuojant bendrą faktinį Bendrovės grupės įmonių darbuotojų skaičių ir faktinį Subnuomininko darbuotojų, dirbančių subnuomojamose patalpose, skaičių.
 • Subnuomojamų automobilių parkavimo vietų mokestis apskaičiuojamas proporcingai padalinant Sutartyje numatytą automobilių parkavimo vietų nuomos mokestį, t.y. fiksuojant bendrą nuomojamų automobilių parkavimo vietų skaičių ir Subnuomininkui priskirtų tarnybinių automobilių skaičių.
 • Komunalinių paslaugų mokestis apskaičiuojamas proporcingai padalinant pagal Sutartį mokamą faktinį komunalinių paslaugų mokestį darbuotojų skaičiui, t.y. fiksuojant bendrą faktinį Bendrovės grupės įmonių darbuotojų skaičių ir faktinį Subnuomininko darbuotojų, dirbančių subnuomojamose patalpose, skaičių.

Subnuomos terminas – 10 metų.

Sandorio objektas

Bendrovė ir Subnuomininkas sudarė patalpų ir automobilių parkavimo vietų, esančių adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, subnuomos sutartį, pagal kurią Bendrovė perduoda subnuomojamas patalpas ir subnuomojamas automobilių parkavimo vietas Subnuomininkui valdyti ir naudotis subnuomos pagrindais.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sutartis priskiriama įprastai bendrovės ūkinei veiklai, atsižvelgiant į tai, kad patalpų nuoma yra bendroji būtina paslauga visoms AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės bendrovėms, be šios paslaugos grupės įmonės negalėtų vykdyti savo įprastinės veiklos. Sutartis sudaryta rinkos sąlygomis, sutarties kainodara parengta užtikrinant atitiktį „ištiestos rankos“ principui.

2021 09 22 sandoris su AB „Energijos skirstymo operatorius“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Subnuomininkas) akcininkė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376, buveinė Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre, vadovas Mindaugas Keizeris, adresas korespondencijai tas pats, kaip ir buveinės adresas.

Sandorio data ir vertė

Sandoris (Subnuomos sutartis) sudarytas 2021-09-22, remiantis 2020-11-12 Negyvenamųjų patalpų ir automobilių parkavimo vietų nuomos sutartimi (toliau – Sutartis), daugiau informacijos:

https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bba58bc450b4c640666715475c9fdedad&lang=lt

Subnuomos sutarties pasirašymo dieną numatytas subnuomojamų patalpų (įskaitant bendrųjų patalpų ir teritorijos priežiūros bei eksploatacijos kaštus) nuomos mokestis - 55 670 Eur/mėn; parkavimo vietų nuomos mokestis – 2 350 Eur/mėn; komunalinių paslaugų mokestis - 10 442 Eur/mėn.

Subnuomininkui tenkanti nuomos mokesčio dalis perskaičiuojama kiekvieno kalendorinio ketvirčio pabaigoje:

- Subnuomojamų patalpų nuomos mokestis apskaičiuojamas proporcingai padalinant pagal Sutartį mokamą nuomos mokestį darbuotojų skaičiui, t.y. fiksuojant bendrą faktinį Bendrovės grupės įmonių darbuotojų skaičių ir faktinį Subnuomininko darbuotojų, dirbančių subnuomojamose patalpose, skaičių.

- Subnuomojamų automobilių parkavimo vietų mokestis apskaičiuojamas proporcingai padalinant Sutartyje numatytą automobilių parkavimo vietų nuomos mokestį, t.y. fiksuojant bendrą nuomojamų automobilių parkavimo vietų skaičių ir Subnuomininkui priskirtų tarnybinių automobilių skaičių.

- Komunalinių paslaugų mokestis apskaičiuojamas proporcingai padalinant pagal Sutartį mokamą faktinį komunalinių paslaugų mokestį darbuotojų skaičiui, t.y. fiksuojant bendrą faktinį Bendrovės grupės įmonių darbuotojų skaičių ir faktinį Subnuomininko darbuotojų, dirbančių subnuomojamose patalpose, skaičių.

Subnuomos terminas – 10 metų.

Sandorio objektas:

Bendrovė ir Subnuomininkas sudarė patalpų ir automobilių parkavimo vietų, esančių adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, subnuomos sutartį, pagal kurią Bendrovė perduoda subnuomojamas patalpas ir subnuomojamas automobilių parkavimo vietas Subnuomininkui valdyti ir naudotis subnuomos pagrindais.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sutartis priskiriama įprastai bendrovės ūkinei veiklai, atsižvelgiant į tai, kad patalpų nuoma yra bendroji būtina paslauga visoms AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės bendrovėms, be šios paslaugos grupės įmonės negalėtų vykdyti savo įprastinės veiklos. Sutartis sudaryta rinkos sąlygomis, sutarties kainodara parengta užtikrinant atitiktį „ištiestos rankos“ principui.

2021 09 22 sandoris su AB „Ignitis gamyba“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra pagrindinė AB „Ignitis gamyba“ (toliau – Subnuomininkas) akcininkė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, buveinė Elektrinės g. 21, 26108 Elektrėnai, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre, generalinis direktorius Rimgaudas Kalvaitis, adresas korespondencijai Žvejų g. 14, 09310 Vilnius.

Sandorio data ir vertė

Sandoris (Subnuomos sutartis) sudarytas 2021-09-22, remiantis 2020-11-12 Negyvenamųjų patalpų ir automobilių parkavimo vietų nuomos sutartimi (toliau – Sutartis), daugiau informacijos:

https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bba58bc450b4c640666715475c9fdedad&lang=lt

Subnuomos sutarties pasirašymo dieną numatytas subnuomojamų patalpų (įskaitant bendrųjų patalpų ir teritorijos priežiūros bei eksploatacijos kaštus) nuomos mokestis – 898 Eur/mėn; parkavimo vietų nuomos mokestis –

150 Eur/mėn; komunalinių paslaugų mokestis – 176 Eur/mėn.

Subnuomininkui tenkanti nuomos mokesčio dalis perskaičiuojama kiekvieno kalendorinio ketvirčio pabaigoje:

 • Subnuomojamų patalpų nuomos mokestis apskaičiuojamas proporcingai padalinant pagal Sutartį mokamą nuomos mokestį darbuotojų skaičiui, t.y. fiksuojant bendrą faktinį Bendrovės grupės įmonių darbuotojų skaičių ir faktinį Subnuomininko darbuotojų, dirbančių subnuomojamose patalpose, skaičių.
 • Subnuomojamų automobilių parkavimo vietų mokestis apskaičiuojamas proporcingai padalinant Sutartyje numatytą automobilių parkavimo vietų nuomos mokestį, t.y. fiksuojant bendrą nuomojamų automobilių parkavimo vietų skaičių ir Subnuomininkui priskirtų tarnybinių automobilių skaičių.
 • Komunalinių paslaugų mokestis apskaičiuojamas proporcingai padalinant pagal Sutartį mokamą faktinį komunalinių paslaugų mokestį darbuotojų skaičiui, t.y. fiksuojant bendrą faktinį Bendrovės grupės įmonių darbuotojų skaičių ir faktinį Subnuomininko darbuotojų, dirbančių subnuomojamose patalpose, skaičių.

Subnuomos terminas – 10 metų.

Sandorio objektas:

Bendrovė ir Subnuomininkas sudarė patalpų ir automobilių parkavimo vietų, esančių adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, subnuomos sutartį, pagal kurią Bendrovė perduoda subnuomojamas patalpas ir subnuomojamas automobilių parkavimo vietas Subnuomininkui valdyti ir naudotis subnuomos pagrindais.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sutartis priskiriama įprastai bendrovės ūkinei veiklai, atsižvelgiant į tai, kad patalpų nuoma yra bendroji būtina paslauga visoms AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės bendrovėms, be šios paslaugos grupės įmonės negalėtų vykdyti savo įprastinės veiklos. Sutartis sudaryta rinkos sąlygomis, sutarties kainodara parengta užtikrinant atitiktį „ištiestos rankos“ principui.

2021 09 22 sandoris su UAB Gamybos optimizavimas

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Gamybos optimizavimas“ (toliau – Subnuomininkas) akcininkė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Gamybos optimizavimas“, juridinio asmens kodas 304972024, buveinė Žvejų g. 14, 09310 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre, generalinis direktorius Tomas Tumonis, adresas korespondencijai tas pats, kaip ir buveinės adresas.

Sandorio data ir vertė

Sandoris (Subnuomos sutartis) sudarytas 2021-09-22, remiantis 2020-11-12 Negyvenamųjų patalpų ir automobilių parkavimo vietų nuomos sutartimi (toliau – Sutartis), daugiau informacijos:

https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bba58bc450b4c640666715475c9fdedad&lang=lt

Subnuomos sutarties pasirašymo dieną numatytas subnuomojamų patalpų (įskaitant bendrųjų patalpų ir teritorijos priežiūros bei eksploatacijos kaštus) nuomos mokestis – 1 058 Eur/mėn; parkavimo vietų nuomos mokestis – 100 Eur/mėn; komunalinių paslaugų mokestis – 208 Eur/mėn.

Subnuomininkui tenkanti nuomos mokesčio dalis perskaičiuojama kiekvieno kalendorinio ketvirčio pabaigoje:

- Subnuomojamų patalpų nuomos mokestis apskaičiuojamas proporcingai padalinant pagal Sutartį mokamą nuomos mokestį darbuotojų skaičiui, t.y. fiksuojant bendrą faktinį Bendrovės grupės įmonių darbuotojų skaičių ir faktinį Subnuomininko darbuotojų, dirbančių subnuomojamose patalpose, skaičių.

- Subnuomojamų automobilių parkavimo vietų mokestis apskaičiuojamas proporcingai padalinant Sutartyje numatytą automobilių parkavimo vietų nuomos mokestį, t.y. fiksuojant bendrą nuomojamų automobilių parkavimo vietų skaičių ir Subnuomininkui priskirtų tarnybinių automobilių skaičių.

- Komunalinių paslaugų mokestis apskaičiuojamas proporcingai padalinant pagal Sutartį mokamą faktinį komunalinių paslaugų mokestį darbuotojų skaičiui, t.y. fiksuojant bendrą faktinį Bendrovės grupės įmonių darbuotojų skaičių ir faktinį Subnuomininko darbuotojų, dirbančių subnuomojamose patalpose, skaičių.

Subnuomos terminas – 10 metų.

Sandorio objektas:

Bendrovė ir Subnuomininkas sudarė patalpų ir automobilių parkavimo vietų, esančių adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, subnuomos sutartį, pagal kurią Bendrovė perduoda subnuomojamas patalpas ir subnuomojamas automobilių parkavimo vietas Subnuomininkui valdyti ir naudotis subnuomos pagrindais.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sutartis priskiriama įprastai bendrovės ūkinei veiklai, atsižvelgiant į tai, kad patalpų nuoma yra bendroji būtina paslauga visoms AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės bendrovėms, be šios paslaugos grupės įmonės negalėtų vykdyti savo įprastinės veiklos. Sutartis sudaryta rinkos sąlygomis, sutarties kainodara parengta užtikrinant atitiktį „ištiestos rankos“ principui.

2021 09 21 sandoris su UAB „Ignitis renewables“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Ignitis renewables“ (toliau – Subnuomininkas) akcininkė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis renewables“, juridinio asmens kodas 304988904, buveinė P. Lukšio g. 5b Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre, generalinis direktorius Aleksandr Spiridonov, adresas korespondencijai Žvejų g. 14, 09310 Vilnius, Lietuva.

Sandorio data ir vertė

Sandoris (Subnuomos sutartis) sudarytas 2021-09-21, remiantis 2020-11-12 Negyvenamųjų patalpų ir automobilių parkavimo vietų nuomos sutartimi (toliau – Sutartis), daugiau informacijos:

https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bba58bc450b4c640666715475c9fdedad&lang=lt

Subnuomos sutarties pasirašymo dieną numatytas subnuomojamų patalpų (įskaitant bendrųjų patalpų ir teritorijos priežiūros bei eksploatacijos kaštus) nuomos mokestis – 1 956 Eur/mėn; parkavimo vietų nuomos mokestis –

200 Eur/mėn; komunalinių paslaugų mokestis – 384 Eur/mėn.

Subnuomininkui tenkanti nuomos mokesčio dalis perskaičiuojama kiekvieno kalendorinio ketvirčio pabaigoje:

 • Subnuomojamų patalpų nuomos mokestis apskaičiuojamas proporcingai padalinant pagal Sutartį mokamą nuomos mokestį darbuotojų skaičiui, t.y. fiksuojant bendrą faktinį Bendrovės grupės įmonių darbuotojų skaičių ir faktinį Subnuomininko darbuotojų, dirbančių subnuomojamose patalpose, skaičių.
 • Subnuomojamų automobilių parkavimo vietų mokestis apskaičiuojamas proporcingai padalinant Sutartyje numatytą automobilių parkavimo vietų nuomos mokestį, t.y. fiksuojant bendrą nuomojamų automobilių parkavimo vietų skaičių ir Subnuomininkui priskirtų tarnybinių automobilių skaičių.
 • Komunalinių paslaugų mokestis apskaičiuojamas proporcingai padalinant pagal Sutartį mokamą faktinį komunalinių paslaugų mokestį darbuotojų skaičiui, t.y. fiksuojant bendrą faktinį Bendrovės grupės įmonių darbuotojų skaičių ir faktinį Subnuomininko darbuotojų, dirbančių subnuomojamose patalpose, skaičių.

Subnuomos terminas – 10 metų.

Sandorio objektas

Bendrovė ir Subnuomininkas sudarė patalpų ir automobilių parkavimo vietų, esančių adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, subnuomos sutartį, pagal kurią Bendrovė perduoda subnuomojamas patalpas ir subnuomojamas automobilių parkavimo vietas Subnuomininkui valdyti ir naudotis subnuomos pagrindais.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sutartis priskiriama įprastai bendrovės ūkinei veiklai, atsižvelgiant į tai, kad patalpų nuoma yra bendroji būtina paslauga visoms AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės bendrovėms, be šios paslaugos grupės įmonės negalėtų vykdyti savo įprastinės veiklos. Sutartis sudaryta rinkos sąlygomis, sutarties kainodara parengta užtikrinant atitiktį „ištiestos rankos“ principui.

2021 09 21 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra pagrindinė UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ (toliau – Subnuomininkas) akcininkė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, buveinė A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre, generalinė direktorė Irma Kaukienė, adresas korespondencijai tas pats, kaip ir buveinės adresas.

Sandorio data ir vertė

Sandoris (Subnuomos sutartis) sudarytas 2021-09-21, remiantis 2020-11-12 Negyvenamųjų patalpų ir automobilių parkavimo vietų nuomos sutartimi (toliau – Sutartis), daugiau informacijos:

https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bba58bc450b4c640666715475c9fdedad&lang=lt

Subnuomos sutarties pasirašymo dieną numatytas subnuomojamų patalpų (įskaitant bendrųjų patalpų ir teritorijos priežiūros bei eksploatacijos kaštus) nuomos mokestis – 60 094 Eur/mėn; parkavimo vietų nuomos mokestis –

712 Eur/mėn; komunalinių paslaugų mokestis – 11 806 Eur/mėn.

Subnuomininkui tenkanti nuomos mokesčio dalis perskaičiuojama kiekvieno kalendorinio ketvirčio pabaigoje:

 • Subnuomojamų patalpų nuomos mokestis apskaičiuojamas proporcingai padalinant pagal Sutartį mokamą nuomos mokestį darbuotojų skaičiui, t.y. fiksuojant bendrą faktinį Bendrovės grupės įmonių darbuotojų skaičių ir faktinį Subnuomininko darbuotojų, dirbančių subnuomojamose patalpose, skaičių.
 • Subnuomojamų automobilių parkavimo vietų mokestis apskaičiuojamas proporcingai padalinant Sutartyje numatytą automobilių parkavimo vietų nuomos mokestį, t.y. fiksuojant bendrą nuomojamų automobilių parkavimo vietų skaičių ir Subnuomininkui priskirtų tarnybinių automobilių skaičių.
 • Komunalinių paslaugų mokestis apskaičiuojamas proporcingai padalinant pagal Sutartį mokamą faktinį komunalinių paslaugų mokestį darbuotojų skaičiui, t.y. fiksuojant bendrą faktinį Bendrovės grupės įmonių darbuotojų skaičių ir faktinį Subnuomininko darbuotojų, dirbančių subnuomojamose patalpose, skaičių.

Subnuomos terminas – 10 metų.

Sandorio objektas

Bendrovė ir Subnuomininkas sudarė patalpų ir automobilių parkavimo vietų, esančių adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, subnuomos sutartį, pagal kurią Bendrovė perduoda subnuomojamas patalpas ir subnuomojamas automobilių parkavimo vietas Subnuomininkui valdyti ir naudotis subnuomos pagrindais.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sutartis priskiriama įprastai bendrovės ūkinei veiklai, atsižvelgiant į tai, kad patalpų nuoma yra bendroji būtina paslauga visoms AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės bendrovėms, be šios paslaugos grupės įmonės negalėtų vykdyti savo įprastinės veiklos. Sutartis sudaryta rinkos sąlygomis, sutarties kainodara parengta užtikrinant atitiktį „ištiestos rankos“ principui.

2021 09 06 Sandoris su UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Energetikos paslaugų ir rangos  organizacija“ akcininkė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ (bendrovės juridinis statusas – likviduojama), juridinio asmens kodas 304132956, registruotas buveinės adresas Motorų g. 2, LT-02190 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras.

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. rugsėjo 6 d., vertė 82 128,70 EUR be PVM.

Sandorio objektas:

Bendrovė, UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija ir Litgrid AB sudarė trišalę banko garantijos perleidimo sutartį, pagal kurią Bendrovei suteiks banko garantiją Litgrid AB.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2021 09 06 Sandoris su UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ (bendrovės juridinis statusas – likviduojama), juridinio asmens kodas 304132956, registruotas buveinės adresas Motorų g. 2, LT-02190 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras.

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. rugsėjo 6 d., vertė 286 994,90 EUR be PVM.

Sandorio objektas:

Bendrovė, UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija ir Litgrid AB sudarė trišalę banko garantijos perleidimo sutartį, pagal kurią Bendrovei suteiks banko garantiją Litgrid AB.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2021 08 20 Sandoris su AB „Energijos skirstymo operatorius“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376, registruotas buveinės adresas Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras.

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. rugpjūčio 20 d., vertė 8050,00 EUR be PVM.

Sandorio objektas:

Bendrovė ir AB „Energijos skirstymo operatorius” sudarė pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią Bendrovė įgijo nuosavybės teises į Pažangios energijos klubo interneto svetainę.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2021 07 21 Sandoris su UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, juridinio asmens kodas 303782367, registruotas buveinės adresas Jočionių g. 13, 02300 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami Lietuvos registre, kurį administruoja valstybės įstaiga Lietuvos registrų centras (RC); kontaktinis asmuo Dainius Normantas, [email protected]

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. liepos 16 d., vertė 170 000,00 EUR be PVM.

Sandorio objektas:

Bendrovė, AB „Ignitis grupė“ ir UAB „ Vilniaus kogeneracinė jėgainė “ sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovė teikia valdymo (patronuojančios) bendrovės paslaugas.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2021 07 02 Sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. liepos 2 d., vertė 200 000,00 EUR be PVM.

Sandorio objektas Bendrovė, AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“   sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovei teikiamos verslo saugos paslaugos.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2021 06 29 Sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ yra AB „Ignitis grupė“ dukterinė įmonė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, buveinė A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre, generalinė direktorė Irma Kaukienė, adresas korespondencijai tas pats, kaip ir buveinės adresas.

Sandorio data ir vertė

Sandoris sudarytas 2021-06-29

Nėra galimybės įvertinti sandorio vertę šiuo metu, kadangi juo susitarta dėl darbuotojams išmokėtinų su darbo santykiais susijusių išmokų perkėlimo, kurių sumos konkrečiai bus žinomos tik jų išmokėjimo momentu (2022 m. gegužės mėnesį).

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandoris sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, užtikrinant darbuotojų interesus, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad sandoris yra nesąžiningas ar nepagrįstas Bendrovės akcininkų atžvilgiu.

2021 06 22 sandoris su UAB „NT Valdos“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė NT Valdos, UAB, akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

NT Valdos, UAB, juridinio asmens kodas 300634954, registruotas buveinės adresas P. Lukšio g. 5B, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. birželio 21 d., vertė 1 007,26 EUR be PVM

Sandorio objektas Bendrovė ir NT Valdos, UAB sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį, pagal kurią NT Valdos, UAB perleido Bendrovei savo reikalavimo teises.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2021 06 04 sandoris su UAB „Ignitis renewables“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Ignitis renewables“ akcininkė ir valdo 99,91 % AB „Ignitis gamyba“ akcijų.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB Ignitis renewables, juridinio asmens kodas 304988904, kurios buveinės adresas Žvejų g. 14, 09310, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras.

Ignitis gamyba, AB, juridinio asmens kodas 302648707, kurios buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras.

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. birželio 4 d., vertė 373 703,47 EUR.

Sandorio objektas Bendrovė, UAB Ignitis renewables ir  Ignitis gamyba, AB sudarė trišalę mokestinių nuostolių perdavimo-perėmimo sutartį.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo sutarčių sąlygoms.

2021 05 28 sandoris su AB „Ignitis gamyba“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė valdo 99,91 % AB „Ignitis gamyba“ akcijų.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

Ignitis gamyba, AB, juridinio asmens kodas 302648707, kurios buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras.

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. gegužės 28 d., vertė 490 586,13 EUR.

Sandorio objektas Bendrovė ir  Ignitis gamyba, AB sudarė mokestinių nuostolių perdavimo-perėmimo sutartį.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo sutarčių sąlygoms.

2021 05 28 sandoris su UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ akcininkė ir valdo 99,91 % AB „Ignitis gamyba“ akcijų.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija, juridinio asmens kodas 304132956, kurios buveinės adresas Motorų g. 2, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras.

Ignitis gamyba, AB, juridinio asmens kodas 302648707, kurios buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras.

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. gegužės 28 d., vertė 140 564,90 EUR.

Sandorio objektas Bendrovė, UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija ir  Ignitis gamyba, AB sudarė trišalę mokestinių nuostolių perdavimo-perėmimo sutartį.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo sutarčių sąlygoms.

2021 05 28 sandoris su UAB „NT Valdos“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė NT Valdos, UAB akcininkė ir valdo 99,91 % Ignitis gamyba, AB akcijų.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

NT Valdos, UAB, juridinio asmens kodas 300634954, kurios buveinės adresas Lukšio g. 5B, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras.

Ignitis gamyba, AB, juridinio asmens kodas 302648707, kurios buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras.

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. gegužės 28 d., vertė 3 271,21 EUR.

Sandorio objektas Bendrovė, NT Valdos, UAB ir  Ignitis gamyba, AB sudarė trišalę mokestinių nuostolių perdavimo-perėmimo sutartį.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

„Ignitis grupės“ 2021.05.20 Audito komiteto nuomonė dėl ketinamo sudaryti sandorio su susijusia šalimi – UAB „Ignitis“

Garantijos paslaugos sutartis su UAB „Ignitis“

Audito komitetas teikia nuomonę AB „Ignitis grupė“, kad nėra pagrindo manyti, jog planuojamas sudaryti sandoris – garantavimo paslaugų sutartis su UAB „Ignitis“, būtų sudaromas ne rinkos sąlygomis ar būtų nesąžiningas ir nepagrįstas AB „Ignitis grupė“ akcininkų, kurie nėra šio sandorio šalis, atžvilgiu, vadovaujantis AB „Ignitis grupė“ Audito komitetui pateikta informacija, prielaidomis ir argumentais, iš kurių svarbiausias – Garantavimo paslaugų sutartyje numatytas garantijos paslaugų mokestis atitinka „ištiestos rankos“ principą, kadangi buvo nustatytas, remiantis geriausiu komercinių bankų pasiūlymu panašioms paslaugoms.

2021 05 03 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. gegužės 3 d., vertė 46 800,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2021 04 22 sandoris su UAB „VVP Investment“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė netiesiogiai (per UAB „Ignitis renewables“) valdo 100% UAB „VVP Investment“ (toliau – VVP) akcijų.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „VVP Investment“, juridinio asmens kodas 302661590, registruotas buveinės adresas Žvejų g. 14, 09310 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Sutarties pasirašymo data - 2021 m. balandžio 22 d., garantijos suma iki 55,097 mln. EUR, garantijos paslaugos mokesčio suma iki 193 tūkst. EUR per metus.

Sandorio objektas Bendrovė ir UAB „VVP Investment“ sudarė garantijos paslaugos sutartį,  kuria bus užtikrinamas rinkos sąlygas atitinkantis VVP apmokėjimas Bendrovei už Bendrovės VVP naudai suteiktą garantiją „Nordex Lithuania GmbH“.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Bendrovės Stebėtojų tarybos audito komitetas 2021 m. vasario 23 d. pateikė nuomonę, kad nėra pagrindo manyti, jog planuojamas sudaryti sandoris – garantavimo paslaugų sutartis su UAB „VVP Investment“, būtų sudaromas ne rinkos sąlygomis ar būtų nesąžiningas ir nepagrįstas AB „Ignitis grupė“ akcininkų, kurie nėra šio sandorio šalis, atžvilgiu, vadovaujantis AB „Ignitis grupė“ Audito komitetui pateikta informacija, prielaidomis ir argumentais.
2021 03 31 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. kovo 31 d., vertė 213 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2021 03 31 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. kovo 31 d., vertė 170 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2021 02 25 sandoris su AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „NT Valdos“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkių


Bendrovei priklauso 100% NT Valdų, UAB, akcijų

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376, registruotas buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

NT Valdos, UAB, juridinio asmens kodas 300634954, registruotas buveinės adresas P. Lukšio g. 5B, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. vasario 25 d.
Vertė 289,62 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

Sudarytas trišalis susitarimas dėl tarpusavio įsipareigojimų tinkamo įvykdymo. Susitarimu AB “Energijos skirstymo operatorius” įsipareigojo sumokėti NT Valdos, UAB, 289,62 Eur sumą, kaip nepiniginio įnašo vertę atitinkantį ekvivalentą už 10 vnt. NT Valdos, UAB, akcijų, kurios yra perleistos Bendrovei.

2021 02 03 sandoris su UAB „Ignitis renewables“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Ignitis renewables“ akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis renewables“, juridinio asmens kodas 304988904, registruotas buveinės adresas Žvejų g. 14, 09310 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Periodinio paskolų teikimo sutartis pasirašyta 2020 m. gruodžio 1 d., paskolos suma iki 83 mln. eurų.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Bendrovės Stebėtojų tarybos audito komitetas 2020 m. lapkričio 19 d. pateikė nuomonę, jog nėra pagrindo manyti, jog planuojamas sudaryti sandoris – periodinio paskolų teikimo sutartis su UAB „Ignitis Renewables“, būtų sudaromas ne rinkos sąlygomis ar būtų nesąžiningas ir nepagrįstas AB „Ignitis grupė“ akcininkų, kurie nėra šio sandorio šalis, atžvilgiu.

2021 02 03 sandoris su UAB „Ignitis renewables“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Ignitis renewables“ akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis renewables“, juridinio asmens kodas 304988904, registruotas buveinės adresas Žvejų g. 14, 09310 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Skėtinė periodinio paskolų teikimo sutartis pasirašyta 2021 m. vasario 2 d., paskolos suma iki 293 mln. eurų.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Bendrovės Stebėtojų tarybos audito komitetas 2021 m. sausio 21 d. pateikė nuomonę, kad nėra pagrindo manyti, jog planuojamas sudaryti sandoris – Skėtinė periodinio paskolų teikimo sutartis su UAB „Ignitis Renewables“, būtų sudaromas ne rinkos sąlygomis ar būtų nesąžiningas ir nepagrįstas AB „Ignitis grupė“ akcininkų, kurie nėra šio sandorio šalis, atžvilgiu.

2020 11 03 sandoris su Pomerania Wind Farm sp. z o.o

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Energetikos paslaugų ir rangos  organizacija“ akcininkė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

Pomerania Wind Farm sp. z o.o, ribotos atsakomybės bendrovė, 0000450928, Al. Grunwaldzka 82/368, 80-244 Gdańsk, Lenkijos juridinių asmenų registras,

Sandorio data ir vertė

Sutarties pasirašymo data - 2020 m. lapkričio 03 d., garantijos suma iki 150 mln. PLN, garantijos mokesčio suma iki 600 tūkst. PLN per metus.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Bendrovės Stebėtojų tarybos audito komitetas 2020 m. spalio 22 d. pateikė nuomonę, jog nėra pagrindo manyti, jog planuojamas sudaryti sandoris – Garantavimo paslaugų sutartis su Pomerania, būtų sudaromas ne rinkos sąlygomis ar būtų nesąžiningas ir nepagrįstas Bendrovės akcininkų, kurie nėra šio sandorio šalis, atžvilgiu, vadovaujantis Bendrovės teiktomis prielaidomis ir argumentais: 1. garantijos mokesčio dydis patenka į palyginamosios nepriklausomos kainos būdu apskaičiuotą ištiestosios rankos kainos intervalą; 2. garantijos sutarties sudarymas yra naudingas Bendrovės įmonių grupei, nes sudarys sąlygas Bendrovei uždirbti (o grupės mastu sutaupyti) iki 134 000,00 Eur* (vieno šimto trisdešimt keturių tūkstančių eurų) per metus.

*suma eurais yra kintanti priklausomai nuo EUR/PLN kurso.

2021 01 27 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. sausio 27 d., vertė 200 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2021 01 26 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. sausio 26 d., vertė 213 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2021 01 07 sandoris su UAB „Ignitis renewables“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Ignitis Renewables“ akcininkė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis renewables“, juridinio asmens kodas 304988904, registruotas buveinės adresas Žvejų g. 14, 09310 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Pirkimo objektas - Paieškos ir atrankos paslaugas.
Data 2021 m. sausio 7 d., vertė 2500,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2021 01 04 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. sausio 4 d., vertė 213 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2021 01 04 sandoris su UAB „Transporto valdymas“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Transporto valdymas“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Transporto valdymas“, juridinio asmens kodas 304766704, registruotas buveinės adresas Kirtimų g. 47, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. sausio 4 d., vertė 14 050,80 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2020 12 30 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2020 m. gruodžio 30 d., vertė 3 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2020 12 30 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2020 m. gruodžio 30 d., vertė 113 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2020 12 30 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2020 m. gruodžio 30 d., vertė 213 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2020 12 30 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2020 m. gruodžio 30 d., vertė 213 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2020 12 30 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2020 m. gruodžio 30 d., vertė 48 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2020 12 29 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2020 m. gruodžio 29 d., vertė 250 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2020 12 29 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2020 m. gruodžio 29 d., vertė 210 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2020 12 28 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2020 m. gruodžio 28 d., vertė 50 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2020 12 28 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2020 m. gruodžio 28 d., vertė 23 900,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2020 12 28 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2020 m. gruodžio 28 d., vertė 57 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2020 12 23 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, buveinė A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre

Sandorio data ir vertė

Sandoris sudarytas 2020 m. gruodžio 23 d.

Sandoriu yra susitariama dėl su perkeliamais darbuotojais susijusių išlaidų kompensavimo (kaupiniai už atostogas, kintama atlygio dalis), taigi, sandoris nevertinamas pelno prasme. Kompensacijų tikslios sumos bus aiškios tik po jų faktiško išmokėjimo (2021 m. vasario ir gegužės mėnesiais).

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandoris sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, užtikrinant darbuotojų interesus, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad sandoris yra nesąžiningas ar nepagrįstas Bendrovės akcininkų atžvilgiu.

2020 12 22 sandoris su UAB „Transporto valdymas“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Transporto valdymas“ akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Transporto valdymas“, juridinio asmens kodas 304766704, registruotas buveinės adresas Kirtimų g. 47, Vilnius, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras.

Sandorio data ir vertė

Data 2020 m. gruodžio 22 d., vertė 30 025. EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2020 11 18 sandoris su Tuuleenergia OU

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė Tuuleenergia Osaühing akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

Tuuleenergia Osaühing, juridinio asmens kodas 10470014, registruotas buveinės adresas Keskus, Helmküla küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond, 88208, Estija, duomenys kaupiami Estijos komerciniame registre, kurį administruoja valstybės įstaiga Estijos registrų centras (RIK);

Sandorio data ir vertė

Data 2020 m. lapkričio 18 d., vertė 74 440,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2020 12 07 sandoris su UAB „Ignitis“, AB „Ignitis gamyba“, AB „Energijos skirstymo operatorius“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

AB „Ignitis grupė“ yra viena iš sandorio šalių.

Kitos sandorio susijusios šalys:

- UAB „Ignitis“, kurios 100 % akcijų valdo pagrindinė Bendrovės akcininkė AB „Ignitis grupė“.
- AB „Ignitis gamyba“, kurios 98,20 % akcijų valdo pagrindinė Bendrovės akcininkė AB „Ignitis grupė“.
- AB „Energijos skirstymo operatorius“, kurios 98,53 % akcijų valdo pagrindinė Bendrovės akcininkė AB „Ignitis grupė“.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis“, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas  303383884, adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre.

AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybinės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre.

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre.

Sandorio data ir vertė

Susitarimo data: 2020-12-07
Bendra Sandorio vertė nenumatyta.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

AB „Ignitis grupė“ su UAB „Ignitis“, AB „Ignitis gamyba“, AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerija sudarė Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą, kuriuo UAB „Ignitis“, AB „Ignitis gamyba“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“  įsipareigoja iki 2030 m. gruodžio 31 d. šviesti ir konsultuoti galutinius elektros ir dujų energijos ir šilumos energijos vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais, o AB „Ignitis grupė“ įsipareigoja koordinuoti šio tikslo įgyvendinimą. Susitarimas sudarytas įgyvendinant Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 8 straipsnį ir laikantis Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221, nustatytų reikalavimų.

2020 11 10 Sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras.

Sandorio data ir vertė

Data 2020 m. lapkričio 4 d., vertė 745 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.