Paramos fondo ataskaitos

Lietuvos energijos paramos fondas (toliau – Fondas) iš Juridinių asmenų registro buvo išregistruotas 2021 m. rugpjūčio 30 d. 

Priminsime, kad nuo 2014 m. veikusio Fondo veiklos nutraukimui vienintelė jo steigėja ir dalininkė AB „Ignitis grupė“ pritarė 2018 m. ir Fondas nuo to laiko paramos nei gavo, nei skyrė. 

Informacija apie paramos gavėjus ir Fondo veiklos bei finansinės ataskaitos pateikiamos žemiau.