DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS EKSPERTĖ (-AS)

Ignitis gamyba
Elektrėnai
Administracija
Vyresnysis specialistas
Visa darbo diena

Kviečiame kandidatuoti iki 2024-02-29

Ar norite tapti įmonės „Ignitis gamyba“ dalimi?

Ieškome kolegės (-os), kuri (-is) prisijungtų prie „Ignitis gamyba“  Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus komandos ir padėtų mums kartu siekti bendrų tikslų. Vertiname atvirumą, partnerystė yra mūsų stiprybės ženklas, o atsakomybė padeda būti nepralenkiama komanda. Jei visa tai Jums artima, kviečiame jungtis prie mūsų.

Jūsų pagrindinės užduotys bus:

 • Įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standarto pagal ISO 45001 reikalavimus, darbuotojų saugos ir sveikatos politiką, tikslus ir programas;
 • Kurti ir tobulinti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos procesus bei kultūrą Bendrovėje;
 • Rengti darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę bei civilinę saugą reglamentuojančius vidaus teisės aktus, stebėti jų atitiktį Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimams;
 • Diegti priemones, mažinančias incidentus ir nelaimingus atsitikimus Bendrovėje, ugdyti darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;
 • Organizuoti ir vykdyti įrenginių, darbo vietų, patalpų patikrinimus, vidinius auditus, teikti konsultacijas darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės bei civilinės saugos klausimais;
 • Organizuoti  Bendrovės darbuotojų instruktavimą, mokymą ir atestavimą darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, civilinės saugos srityse;
 • Organizuoti nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų tyrimus, dalyvauti komisijų, darbo grupių veikloje;
 • Bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis Bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos užtikrinimo tikslais;
 • Organizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių ir paslaugų pirkimą, koordinuoti sutarčių valdymą.

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą (privalumas - inžinerinis);
 • Turite ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos bei civilinės saugos srityse (privalumas - didelėse gamybos įmonėse);
 • Išmanote darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, civilinės saugos, viešųjų pirkimų sritis reglamentuojančius teisės aktus;
 • Turite puikius darbo planavimo ir organizavimo įgūdžius, gebate valdyti sudėtingas situacijas;
 • Gerai mokate anglų kalbą (raštu bei žodžiu);
 • Turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Prisijungti prie mūsų verta, nes:

 • Savo turimomis žiniomis ir patirtimi prisidėsite prie ilgalaikių valstybei svarbių energetikos projektų kūrimo;
 • Turėsite galimybę su profesionalia komanda imtis unikalių, tik šiam sektoriui būdingų, iššūkių;
 • Turėsite galimybę naudoti naujausias technologijas;
 • Galėsite ne tik matyti, kaip gimsta inovacijos, bet ir asmeniškai imtis pokyčių, taip prisidedant prie energetiškai sumanaus pasaulio kūrimo;
 • Turėsite papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą/pensijos kaupimą, lankstų grafiką ir kt.).

Siekdami strateginių tikslų padidinti lyčių balansą „Ignitis grupėje“, pareigų pavadinimus darbo skelbimuose nurodome pirmiausia moteriškos giminės galūne.

Pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 3124 iki 4686 EUR (neatskaičius mokesčių). Konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją. Prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlygio dalis.

Apie mus:

„Ignitis grupė“ – didžiausia biržoje listinguojama bendrovė ir energetikos lyderė Baltijos šalyse. Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto ir teikia visas paslaugas, reikalingas energetiškai sumaniam pasauliui.

Viena iš jų, „Ignitis gamyba“ –  bendrovė, valdanti ir vystanti strateginės svarbos elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvoje – Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, Kombinuoto ciklo bloką bei rezervinę elektrinę Elektrėnų komplekse, Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę ir Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę. Bendrovė padeda užtikrinti viso Baltijos ir Šiaurės šalių regiono energetikos sistemų patikimumą ir saugumą bei prisideda prie istorinio energetikos pokyčio – trijų Baltijos valstybių sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklų sistema.

www.ignitisgamyba.lt

„Ignitis grupė“ įvertinta tarptautiniu sertifikatu „Top Employer 2023 Lietuva“, kuris yra skiriamas įmonėms už taikomus aukščiausius standartus žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, užtikrinant geras darbo ir tobulėjimo sąlygas.

„Ignitis grupė“ yra lygias galimybes užtikrinanti darbovietė, kurioje laukiami visi kandidatai, nediskriminuojant jų dėl rasės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės, amžiaus, negalios ar dėl kitų su darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių.