ĮRENGINIŲ EKSPLOATACIJOS IR PRIEŽIŪROS VADOVĖ (-AS)

Ignitis gamyba
Kruonis
Inžinerija
Specialistas
Visa darbo diena

Kviečiame kandidatuoti iki 2024-02-29

Ar norite tapti įmonės „Ignitis gamyba“ dalimi?

Ieškome kolegės (-os), kuri (-is) prisijungtų prie „Ignitis gamyba“  komandos ir padėtų mums kartu siekti bendrų tikslų. Vertiname atvirumą, partnerystė yra mūsų stiprybės ženklas, o atsakomybė padeda būti nepralenkiama komanda. Jei visa tai Jums artima, kviečiame jungtis prie mūsų.

Jūsų pagrindinės užduotys bus: 

 • Planuoti ir organizuoti Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės IT infrastruktūros, technologinių procesų valdymo sistemų, automatikos įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbus;
 • Užtikrinti įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės stovį vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, prisiimant atsakomybę už priskirtos įrangos priežiūrą;
 • Teikti pasiūlymus investiciniams projektams, užtikrinti savalaikį jų įgyvendinimą;
 • Organizuoti garantinio ir po garantinio periodo defektų ir trūkumų šalinimo procesus, vykdyti jų kontrolę;
 • Inicijuoti reikiamų sutarčių įrenginių techninei priežiūrai sudarymą ir organizuoti šių sutarčių vykdymą bei kontrolę;
 • Užtikrinti įrenginių remontui ir techninei priežiūrai reikiamo avarinių atsargų rezervo palaikymą;
 • Vykdyti medžiagų ir paslaugų viešųjų pirkimų specifikacijų formavimą, pasiūlymų vertinimą, organizuoti jų apskaitą.

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą inžinerijos srityje;
 • Turite ne mažesnę nei 5 metų elektrotechnikos/automatikos įrenginių/automatinių valdymo sistemų/informacinių technologijų/telekomunikacijų įrenginių techninės priežiūros patirtį;
 • Išmanote Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, norminių dokumentų ir taisyklių, reglamentuojančių veiklą energetikos srityje;
 • Turite geras anglų arba rusų kalbos žinias;
 • Turite gerus darbo MS Office pagrindinėmis programomis įgūdžius;
 • Turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 • Turite atestatą (-us), reglamentuojantį (-čius) darbą su procesų valdymo ir automatizacijos/elektroninių ryšių (telekomunikacijų)/ apsauginėmis signalizacijomis/gaisrinėmis signalizacijomis būtų privalumas.
 • Patirtis dirbant su turto ir atsargų valdymu būtų privalumas;
 • Patirtis rengiant viešųjų pirkimų dokumentus būtų privalumas; 

Prisijungti prie mūsų verta, nes:

 • Tapsite ilgametę patirtį turinčios, vienos didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse komandos dalimi;
 • Dirbsite su moderniomis, aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkančiomis priemonėmis;
 • Turėsite plačias profesinio tobulėjimo ir augimo galimybes, o mokysitės iš savo srities geriausiųjų;
 • Turėsite papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą/pensijos kaupimą, papildomas laisvas dienas, lankstų grafiką ir kt.).

Siekdami strateginių tikslų padidinti lyčių balansą Ignitis grupėje, pareigų pavadinimus darbo skelbimuose nurodome pirmiausia moteriškos giminės galūne.

Pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 3124 iki 4686 EUR (neatskaičius mokesčių). Konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją. Prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlygio dalis.

Apie mus:

„Ignitis grupė“ – tarptautinė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto ir teikia visas paslaugas, reikalingas energetiškai sumaniam pasauliui.

Viena iš jų, „Ignitis gamyba“ –  bendrovė, valdanti ir vystanti strateginės svarbos elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvoje – Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, Kombinuoto ciklo bloką bei rezervinę elektrinę Elektrėnų komplekse, Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę ir Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę. Bendrovė padeda užtikrinti viso Baltijos ir Šiaurės šalių regiono energetikos sistemų patikimumą ir saugumą bei prisideda prie istorinio energetikos pokyčio – trijų Baltijos valstybių sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklų sistema.

www.ignitisgamyba.lt

„Ignitis grupė“ įvertinta tarptautiniu sertifikatu „Top Employer 2023 Lietuva“, kuris yra skiriamas įmonėms už taikomus aukščiausius standartus žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, užtikrinant geras darbo ir tobulėjimo sąlygas.

„Ignitis grupė“ yra lygias galimybes užtikrinanti darbovietė, kurioje laukiami visi kandidatai, nediskriminuojant jų dėl rasės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės, amžiaus, negalios ar dėl kitų su darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių.