Ignitis Latvija SIA

Ignitis Latvija SIA

Įmonės kodas: 40103642991
PVM mokėtojo kodas: LV40103642991
Buveinės adresas: Gustava Zemgala gatve 74A, Riga, LV-1039, Latvia
Korespondencijos adresas: Gustava Zemgala gatve 74A, Riga, LV-1039, Latvia
Įsteigimo data ir registras: 2013 m. vasario 23 d., Latvijos Respublikos nacionalinis įmonių registras
A/S: LV98UNLA0055000752219
Bankas: "SEB banka"
Tel. numeris: +371 2 000 50 95
El. paštas: [email protected]
Įmonės tinklapis: www.ignitis.lv

Akcininkai:
UAB „Ignitis“ – 100%

Įstatinis kapitalas:
11 500 000 Eur

Bendrovės įstatai:
Įstatai

Bendrovės struktūra:
Struktūra

„Ignitis Latvija“ rūpinasi elektros energijos ir dujų tiekimu Latvijoje. Įmonė yra UAB „Ignitis“ dalis.

„Ignitis grupės“ įmonės siekia kurti atsakingo bei darniai plėtojamo energetikos sektoriaus verslo kultūrą. Plačiau apie Grupės darnumo veiklas galite skaityti 2022 m. Tvarumo (socialinės atsakomybės) ataskaitoje, kuri yra Grupės metinio pranešimo dalis.

„Ignitis grupės“ etikos kodeksas yra paremtas mūsų organizacijos vertybėmis ir apibrėžia, kokiais etiškos veiklos principais remiasi Grupės įmonės bei darbuotojai. Su mūsų Etikos kodeksu galite susipažinti čia.

Veiklos rezultatai (mln. Eur):

Pajamos: 282,6
Sąnaudos: (275,8)
Koreguotas EBITDA: 7,1
Grynasis pelnas: 6,3
Investicijos: 0,2
Turtas: 73,1
Nuosavybė: 33,6
Įsipareigojimai: 40,5

Darbuotojų skaičius:
18

Investuotojų blokelis
Strategija
Pavadinimas
Strategija
Laisvai įvedamas tekstas

Bendrovė - „Ignitis grupės“ įmonių dalis, tad savo veikloje vadovaujasi bendra įmonių Grupės strategija. 

Strategija

Vertybės, vizija, misija
Pavadinimas
Pagrindinis siekis ir vertybės
Laisvai įvedamas tekstas

„Ignitis grupės“ pagrindinis siekis yra sukurti 100 % žalią ir saugią energijos ekosistemą dabarties ir ateities kartoms.

Mus vienija, įkvepia ir motyvuoja mūsų vertybės: atsakomybė, partnerystė, atvirumas ir tobulėjimas.

Mes esame įvairių energetiškai sumanių žmonių komanda, kurią vienija bendras siekis – sukurti 100 % žalią ir saugią energijos ekosistemą dabarties ir ateities kartoms.

Skaidrumas
Pavadinimas
Skaidrumas
Laisvai įvedamas tekstas

„Ignitis grupė“ veikia atsakingai ir darniai, tad savo kasdienėje veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą bei skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis. 

Korupcijos prevencija

muz
Kristaps Muzikants
Generalinis direktorius
km
Kristaps Muzikants
Valdybos narys
Artūras Bortkevičius
Artūras Bortkevičius
Stebėtojų tarybos pirmininkas
UAB „Ignitis“ vadovas
Andrius Kavaliauskas
Andrius Kavaliauskas
Stebėtojų tarybos narys
Darius Šimkus
Darius Šimkus
Stebėtojų tarybos narys