Apie vandens energiją

 

Vandens energija yra svarbus atsinaujinantysis energijos šaltinis. Vandens energija į elektros energiją verčiama upėse pastačius užtvankas, taip susidaro vandens saugykla, iš kurios tekėdamas vanduo suka turbinas. Krentančio vandens sukama vandens turbina, sujungta su elektros energiją gaminančiu generatoriumi, hidroelektrinėse sukuria mechaninę energiją elektros energijai gaminti.

„Ignitis gamyba“ valdo ir vysto Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, Kauno hidroelektrinę.

Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė (KHE)

Kauno hidroelektrinė (KHE) 

„Ignitis gamybos“ valdoma KHE yra didžiausia atsinaujinančius energijos išteklius naudojanti elektrinė Lietuvoje. Šiuo metu KHE kasmet pagamina apie 4 proc. Lietuvoje suvartojamos elektros energijos, arba apie penktadalį visos iš atsinaujinančių energijos šaltinių šalyje generuojamos energijos. Nepaisant nedidelės galios, KHE garantuoja Lietuvos energetinės sistemos stabilumą.

 

Daugiau apie KHE

Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (KHAE)

Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (KHAE)

Vienintelė tokio tipo elektrinė Baltijos šalyse, išsidėsčiusi į šiaurę nuo Kruonio miestelio, Kaišiadorių rajone. Šio tipo elektrinės priskiriamos naujos kartos energetiniams objektams. KHAE skirta subalansuoti elektros gamybą ir suvartojimą, taip pat avarijų energetikos sistemoje prevencijai bei jų likvidavimui. KHAE taip pat užtikrina antrinį avarinį Lietuvos elektros energetikos sistemos rezervą.

 

Daugiau apie KHAE