Audito komitetas

Audito komitetas yra atsakingas už Grupės finansinių ataskaitų rengimo proceso stebėseną, daugiausia dėmesio skiriant taikomų apskaitos metodų tinkamumui ir nuoseklumui. Be to, šis komitetas yra atsakingas už Grupės įmonių vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, turinčių įtakos audituojamoms Grupės finansinėms ataskaitoms, bei vidaus audito efektyvumo stebėseną. Komitetas taip pat yra atsakingas už Grupės įmonių, kurios yra viešojo intereso įmonės, metinių finansinių ataskaitų ir Grupės konsoliduotų finansinių ataskaitų audito stebėseną. Taip pat, teikia nuomones dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

Audito komitetas sudaromas iš 5 narių, kuriuos ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui, užtikrinant, kad Audito komiteto narių daugumą sudarytų nepriklausomi nariai, skiria visuotinis akcininkų susirinkimas. Du kandidatus į Audito komitetą teikia Stebėtojų taryba. Audito komitetas iš nepriklausomų savo narių renka pirmininką.

Šiuo metu veikiančio Audito komiteto kadencijos pabaiga – 2025 m. rugsėjo 26 d.

Audito komiteto nuostatai

ir
Irena Petruškevičienė
Komiteto pirmininkė, nepriklausoma narė
sb
Saulius Bakas
Nepriklausomas narys
Mar
Marius Pulkauninkas
Nepriklausomas narys
Judith Buss
Judith Buss
Nepriklausoma narė
muckute
Ingrida Muckutė
Daugumos akcininko atstovė