2023 06 29 Neeilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, 2023 m. birželio 29 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:  

1. Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ dukterinės bendrovės AB „Ignitis gamyba“ įstatinio kapitalo mažinimui. 

1.1. Pritarti AB „Ignitis gamyba“ įstatinio kapitalo mažinimui nuo 187 920 762,41 EUR (vieno šimto aštuoniasdešimt septynių milijonų devyni šimtai dvidešimt tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų ir keturiasdešimt vieno euro cento) iki 90 000 000,12 EUR (devyniasdešimt milijonų eurų ir dvylikos euro centų), anuliuojant 337 657 801 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų AB „Ignitis gamyba“ akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR. Bendra anuliuojamų akcijų vertė 97 920 762,29 EUR (devyniasdešimt septyni milijonai devyni šimtai dvidešimt tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt du eurai ir dvidešimt devyni euro centai).  

2. Dėl AB „Ignitis grupė“ tapimo juridinio asmens „WF World Fund I GmbH & Co. KG” dalyviu. 

2.1. Pritarti 2023 m. birželio 13 d. AB „Ignitis grupė“ valdybos sprendimui: Patvirtinti AB „Ignitis grupė“ tapimą juridinio asmens „WF World Fund I GmbH & Co. KG” dalyviu, ribotos atsakomybės partneriu, Investicijų valdymo paslaugų pirkimo sutarties su „WF World Fund  Management GmbH“  pagrindu. 

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama Grupės tinklalapyje  https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas ir Grupės buveinės patalpose, esančiose adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, darbo valandomis (7.30 – 11.30 val. ir 12.15 – 16.30 val., penktadieniais 7.30 – 11.30 val. ir 12.15 – 15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos. 

Nr. 

2023 m. birželio 29 d. neeilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimai 

Akcininkų balsavimas 

Už 

Prieš 

1.1. 

Pritarti AB „Ignitis gamyba“ įstatinio kapitalo mažinimui nuo 187 920 762,41 EUR (vieno šimto aštuoniasdešimt septynių milijonų devyni šimtai dvidešimt tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų ir keturiasdešimt vieno euro cento) iki 90 000 000,12 EUR (devyniasdešimt milijonų eurų ir dvylikos euro centų), anuliuojant 337 657 801 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų AB „Ignitis gamyba“ akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR. Bendra anuliuojamų akcijų vertė 97 920 762,29 EUR (devyniasdešimt septyni milijonai devyni šimtai dvidešimt tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt du eurai ir dvidešimt devyni euro centai).  

 

59 646 165 

2.1.  

Pritarti 2023 m. birželio 13 d. AB „Ignitis grupė" valdybos sprendimui: Patvirtinti AB „Ignitis grupė“ tapimą juridinio asmens „WF World Fund I GmbH & Co. KG” dalyviu, ribotos atsakomybės partneriu, Investicijų valdymo paslaugų pirkimo sutarties su „WF World Fund  Management GmbH“  pagrindu. 

58 132 488