Informacija apie ESO akcijų nuosavybės teisių perėjimo bylos eigą

2021 m. vasario 04 d.
Informacija apie ESO akcijų nuosavybės teisių perėjimo bylos eigą

Vilniaus miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr. e2YT-4395-981/2021 pagal pareiškėjos AB „Ignitis grupė“ pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Teismas nusprendė procesinius dokumentus suinteresuotiems asmenims įteikti ir apie rašytinio teismo proceso vietą ir laiką proceso dalyviams paskelbti viešo paskelbimo būdu: ESO akcininkams, privalomai nepardavusiems akcijų, ir jų teisių perėmėjams procesinius dokumentus įteikti ir apie rašytinio teismo procesą paskelbti pagal pareiškėjos AB „Ignitis grupė“ pateiktą sąrašą abėcėlės tvarka, paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt tokio turinio pranešimą:

„Vilniaus miesto apylinkės teisme rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje 2021 m. kovo 31 d. 15.00 val. bus nagrinėjama civilinė byla Nr. e2YT-4395-981/2021 pagal pareiškėjos akcinės bendrovės (toliau – AB) „Ignitis grupė“ pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys – akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – AB), akcinė bendrovė (toliau – AB) SEB bankas, akcinė bendrovė (toliau – AB) Nasdaq Vilnius, akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkai pagal pareiškėjo pateiktą sąrašą ir (ar) jų teisių parėmėjai, kuriuo pareiškėja prašo pripažinti juridinę reikšmę turinti faktą, kad:

1. AB „Ignitis grupė“ atliko mokėjimą AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų nepardavusiems akcininkams, deponuojant 11 550 000 EUR į AB SEB banko depozitinę sąskaitą Nr. LT8470440901007577674;

2) pripažinti AB „Ignitis grupė“ nuosavybės teisę į 13 118 175 vienetų AB „Energijos skirstymo operatorius“ paprastąsias vardines 0,29 EUR nominalios vertės akcijas, neperduotas AB „Ignitis grupė“;

3) įpareigoti AB SEB bankas vertybinių popierių tvarkytoją ir kitus galimus AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkų vertybinių popierių sąskaitose apie akcijų nuosavybės teisės perėjimą AB „Ignitis grupė“, šį reikalavimą vykdant per AB Nasdaq Vilnius;

4) pripažinti pareiškimo priedą Nr. 1 nevieša bylos medžiaga ir neleisti su ja susipažinti jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus proceso dalyvius;

5) leisti teismo sprendimą, priimtą šioje byloje, vykdyti skubiai. Suinteresuoti asmenys informuojami, kad: 1) procesiniai dokumentai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Suinteresuotiems asmenims, jų teisių perėmėjams siūlytina per 40 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į pareiškimą. Teismas turi teisę atsisakyti priimti įrodymus ir motyvus, kurie galėjo būti pateikti atsiliepime į pareiškimą, jeigu mano, kad vėlesnis jų pateikimas užvilkins procesinio sprendimo priėmimą byloje. Bylą nagrinėja teisėja Dalia Trumpulienė. Informacijos teirautis tel. (8 5) 210 1978.“

Su išsamesne informacija galima susipažinti Vilniaus miesto apylinkės teisme nurodytu kontaktiniu telefono numeriu.