„Ignitis renewables“ pradeda jūrinio vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimą

2024 m. vasario 22 d.
sea

Tarptautinė žaliosios energetikos bendrovė „Ignitis renewables“ ruošiasi statyti pirmąjį šalyje jūrinio vėjo elektrinių parką Baltijos jūroje ir, pagal numatytus reikalavimus, parengė šio Lietuvai itin svarbaus energetikos projekto poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą. Šios programos pagrindu bus rengiamas pats poveikio aplinkai vertinimas. 

PAV programos parengimas yra dar vienas labai svarbus žingsnis sėkmingo projekto įgyvendinimo link. Anot jūrinio vėjo elektrinių parko projekto vadovės Anne-Marie Roikjær, žalioji energetika yra glaudžiai susijusi su gamta ir jos išsaugojimu, o Baltijos jūros ekosistemos apsauga yra vienas iš svarbiausių bendrovės tvarumo strategijos tikslų. 

„Vystydami atsinaujinančios energetikos projektus neišvengiamai darome įtaką aplinkai, tačiau siekdami užtikrinti balansą tarp švarios elektros energijos gamybos ir gamtos apsaugos, imsimės visų reikiamų priemonių, kad jūrinio vėjo elektrinių parko poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis, o kai poveikio išvengti neįmanoma – įgyvendinsime kompensacines aplinkos būklę gerinančias priemones“, – sako A. Roikjær. 

Pasak projekto vadovės, visu jūrinio vėjo elektrinių parko vystomo laikotarpiu bus remiamasi gerosiomis tarptautinėmis praktikomis – bus konsultuojamasi su aukščiausios kvalifikacijos Lietuvos ir kitų šalių specialistais bei ekspertais, kurie atneš savo patirtį ir žinias į projektą Lietuvoje. Siekiama, kad šio projekto poveikio aplinkai vertinimas ir procedūros atitiktų ne tik Lietuvos, bet ir aukščiausius europinius ir tarptautinius reikalavimus. 

Kaip pabrėžia „Ignitis renewables“ aplinkosaugos ir leidimų vadovė Lina Žibienė, poveikio aplinkai vertinimo tikslai yra keleriopi. Visų pirma būtina nustatyti ir įvertinti planuojamo vėjo elektrinių parko poveikį atskiriems aplinkos komponentams, t. y. žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, ypatingą dėmesį skiriant saugomoms gyvūnų ir augalų rūšims bei teritorijoms. 

Pasak L. Žibienės, vienodai svarbu įvertinti poveikį visuomenės sveikatai bei kitus socialinius aspektus, pabrėžia ekspertė. Poveikio aplinkai vertinimo tikslas yra užtikrinti aukštą aplinkosaugos lygį ir aplinkosaugos aspektų integravimą į projekto įgyvendinimą, numatyti priemones galimam neigiamam poveikiui išvengti, sumažinti ar kompensuoti, taip pat garantuoti, kad planuojama veikla atitiktų poveikį aplinkai, žmonių sveikatai, kultūros paveldui ir visuomenės saugumui reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus bei gerąją praktiką. 

PAV ataskaitos užsakovas yra „Ignitis renewables“, o vertinimą atliks ir ataskaitą parengs Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas. PAV ataskaitos derinimo procedūras ir galutinį sprendimą dėl jūrinio vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai tikimasi gauti iki 2025 metų pabaigos. Šį sprendimą, išnagrinėjusi visuomenės pateiktas pastabas bei remdamasi vertinimo subjektų pateiktomis išvadomis, priims Aplinkos apsaugos agentūra. 

Ataskaitoje bus vertinamas Baltijos jūroje planuojamas jūrinio vėjo elektrinių parkas, kuriam numatytos teritorijos plotas Baltijos jūroje siekia apie 120 kvadratinių kilometrų, parko teritorija nuo pakrantės yra nutolusi mažiausiai 36 kilometrus, atstumas iki Klaipėdos jūrų uosto – apie 60 km. Joje gylis siekia nuo 28 iki 48 metrų, o visa teritorija patenka į 9–10 m/s metinio vidutinio vėjo greičio zoną. Galimas vėjo elektrinių skaičius sieks iki 55, galimas maksimalus jų aukštis – iki 350 metrų. 

Galutiniai parko techniniai parametrai priklausys tiek nuo poveikio aplinkai vertinimo metu atliktų tyrimų išvadų, tiek nuo tuo metu esančių technologinių ir kitų sąlygų. Svarbu paminėti, kad šiuo metu taip pat atliekami projekto įgyvendinimui reikalingi vėjo greičio ir kitų parametrų matavimai, geotechniniai bei geofiziniai jūros dugno tyrimai bei kiti parengiamieji darbai, kurie bus naudojami ir PAV proceso metu. 

Planuojama, kad apie 2030 m. pradėsiantis veikti 700 megavatų (MW) elektrinių parkas Baltijos jūroje galėtų pagaminti apie 3 teravatvalandes (TWh) žaliosios elektros energijos per metus, o tai užtikrintų ketvirtadalį dabartinio visos šalies elektros energijos poreikio. 

Su poveikio aplinkai vertinimo programa galite susipažinti Pajūrio tyrimų ir planavimo instituto interneto svetainėje