„Ignitis grupė“ kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacija prisidės prie bendrovių energetinio efektyvumo didinimo

2021 m. gegužės 12 d.
„Ignitis grupė“ kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacija prisidės prie bendrovių energetinio efektyvumo didinimo

2020 metų kovą Europos Komisijos užsakymu atlikta apklausa parodė, kad 83 proc. lietuvių mano, kad įmonės ir pramonė neveikia pakankamai užtikrinant tvarumą. Tačiau tai, kad energijos sąnaudų mažinimas leidžia ne tik prisidėti prie darnesnės aplinkos kūrimo, bet ir didina įmonių konkurencingumą supranta vis daugiau Lietuvos verslų. Gegužės 11 d. „Ignitis grupės“ ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas leis bendrovėms dar labiau pagilinti savo žinias energetinio efektyvumo ir darnumo srityse.

Susitarimu siekiama šviesti LPK narius energetinio efektyvumo didinimo ir darnumo srityse, atsižvelgiant į pačių įmonių poreikius. „Ignitis grupė“ taip pat bendradarbiaus dalyvaudama LPK organizuojamuose energetinio efektyvumo ir darnumo temoms skirtuose renginiuose bei konsultuodama konfederacijos atrinktą įmonių grupę energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityje.

„Ignitis grupė“ taip pat bendradarbiaus dalyvaudama LPK organizuojamuose energetinio efektyvumo ir darnumo temoms skirtuose renginiuose bei konsultuodama konfederacijos atrinktą įmonių grupę energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityje.

Bendradarbiavimo susitarimą pasirašė „Ignitis grupės“ generalinis direktorius Darius Maikštėnas ir LPK generalinis direktorius Ričardas Sartatavičius.

„Taupaus ir efektyvaus energijos vartojimo naudą supranta vis daugiau įmonių, siekiančių prisidėti prie aplinkai daromos žalos mažinimo. „Ignitis grupės“ įmonės nebe pirmus metus aktyviai šviečia ir konsultuoja savo vartotojus energijos efektyvumo didinimo klausimais, o darni veikla yra neatsiejama mūsų grupės dalis. Tikimės, kad bendradarbiavimas su Lietuvos pramonininkų konfederacija padės mūsų šalies įmonėms dar efektyviau naudoti energiją, gaminant savo produkciją ar teikiant paslaugas kaip įmanoma mažesnėmis energijos sąnaudomis“, – sako „Ignitis grupė“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Darius Maikštėnas.

„Džiaugiamės naujais partneriais, bendradarbiavimas su kuriais mums padės kurti didesnę pridėtinę vertę mūsų nariams. Bendradarbiaudami su „Ignitis grupe“ planuojame vykdyti pilotinius projektus, skatinančius energijos vartojimo efektyvumo didinimą. Matome, kad keičiaisi verslo požiūris į energetinį efektyvumą – įmonės jau investuoja į energetinio efektyvumo sprendimus, nes tai didina verslo konkurencingumą. Šiandien mūsų įmonės konkuruoja globaliose rinkose, todėl produktyvumo didinimas ir gamyba su minimaliais CO2 išmetimais ateityje tik didins mūsų įmonių konkurencinį potencialą“, – pabrėžia LPK generalinis direktorius Ričardas Sartatavičius.

Praėjusių metų lapkritį „Ignitis grupė“ ir jos dukterinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), „Ignitis“ ir „Ignitis gamyba“ su Energetikos ministerija pasirašė penkiašalį energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą. Juo „Ignitis“, ESO ir „Ignitis gamyba“ įsipareigojo šviesti ir konsultuoti vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais taip padedant mažinti energijos vartojimo kaštus bei didinti energijos vartojimo efektyvumą.

Susitarimai su energetikos įmonėmis yra viena iš Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme numatytų priemonių. Skaičiuojama, kad įgyvendinus visas įstatyme numatytas priemones, per artimiausius dešimt metų Lietuva iš viso planuoja sutaupyti ne mažiau kaip 27,28 TWh galutinės energijos.