„Ignitis grupė“ atnaujino bendradarbiavimo sutartį su STT dėl korupcijos prevencijos

2020 m. spalio 27 d.
Sutarties pasirašymas (1)
  • „Ignitis grupė“ ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pasirašė atnaujintą sutartį dėl tarpusavio bendradarbiavimo korupcijos prevencijoje.
  • Dabartinė „Ignitis grupės“ antikorupcijos politika laikoma vienu iš pavyzdžių, kaip prisidedama prie atsakingo verslo standarto kūrimo.
  • 2019 m. „Ignitis grupės“ valdysena buvo pripažinta geriausia tarp valstybės valdomų įmonių.

Tarptautinė energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ su Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pasirašė atnaujintą bendradarbiavimo sutartį, kuria įsipareigojo bendradarbiauti korupcijos ir kitų su ja susijusių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo srityse.

Pasirašytoje sutartyje „Ignitis grupė“ ne tik pasižadėjo siekti nulinės tolerancijos korupcijos grupės įmonėse, bet ir nedelsiant pranešti STT apie gautus duomenis dėl galimų korupcijos apraiškų, o taip pat skatinti skaidrumą visose savo veiklos srityse.

Savo ruožtu STT įsipareigojo bendradarbiauti teikiant metodinę pagalbą antikorupcinio švietimo ir prevencijos srityse bei konsultuojant.

Abipusę bendradarbiavimo sutartį spalio 27 d. pasirašė STT direktorius Žydrūnas Bartkus ir „Ignitis grupė“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Darius Maikštėnas.

„Iniciatyvumas kuriant skaidrumo politiką ir realus dėmesys korupcijos prevencijai yra sveikintinas. Įmonių skaidrumą, aktyvų veikimą šioje srityje reikėtų vertinti, kaip atsakingą požiūrį į vykdomą veiklą, reputaciją, pagarbą savo darbuotojams ir verslo partneriams, investuotojams. Džiaugiuosi, kad jau dabar matome geruosius antikorupcinės aplinkos kūrimo pavyzdžius, tarp kurių – ir „Ignitis grupė“. Ir tikiuosi, kad ateityje, priėmus Korupcijos prevencijos įstatymą, galėsime stebėti ir daugiau iniciatyvų, kuriant skaidresnę visų mūsų Lietuvą“, – sako STT direktorius Ž. Bartkus.

„Aukščiausi skaidrumo standartai yra integrali ir itin svarbi „Ignitis grupės“ veiklos dalis, kuriai skiriame didelį dėmesį. Visos grupės įmonėse galioja antikorupcinė politika, su kuria susipažįsta darbą pradedantys kolegos ir kurios nuostatos taikomos visiems mūsų partneriams. Be to, vykdome ir nuolatinį darbuotojų švietimą korupcijos suvokimo srityje skatindami domėtis korupcijos daroma žala, atpažinti jos apraiškas ir nelikti tam abejingais“, – sako D.Maikštėnas.

Šių metų birželį „Ignitis grupės“ antikorupcinę politiką STT įvertino kaip vieną iš pavyzdinių antikorupcinės aplinkos kūrimo priemonių, kurios prisideda kuriant atsakingo verslo standartą.

2019 m. lapkritį „Ignitis grupės“ valdysena buvo pripažinta geriausia tarp valstybės valdomų įmonių. Valdymo koordinavimo centro (VKC) paskelbtame gerojo valdymo indekse bendrovė užėmė pirmąją vietą ir buvo gerai įvertinta už metinius pranešimus, taikomus tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, nepriklausomą auditą bei korupcijos prevenciją.