MOTERŲ LYDERYSTĖ IR LYČIŲ LYGYBĖ

LYČIŲ LYGYBĖS KULTŪRA 

  • Grupėje veikia #EnergiseEquality iniciatyva, kuria skatiname dialogo kultūrą lyčių lygybės ir lygių galimybių tema. Iniciatyva pagrįsta tarptautiniu „Barbershop Toolbox“ diskusijų metodu, kurį sukūrė „UN Women in Iceland“. Tai metodas, nurodantis gaires, kaip efektyviau diskutuoti jautriomis ir sudėtingomis temomis, įskaitant lyčių lygybę ir lygias galimybes. Šis metodas lygiavertiškai įtraukia vyrus ir moteris į lyčių lygybės kultūros kūrimą. 

  • Metodu susidomėję darbuotojai (vyrai ir moterys) buvo apmokyti jį taikyti praktikoje ir šiuo metu patys organizuoja bei veda diskusijas apie lyčių lygybę su savo kolegomis. 

MOTERŲ LYDERYSTĖ 

  • Kryptingos komunikacijos priemonėmis siekiame lyčių balanso strateginių pozicijų pamainumo programoje ir aukšto potencialo darbuotojų sąraše. 

  • Atrankų agentūras skatiname atsižvelgti į lyčių balanso principą galutiniuose kandidatų sąrašuose į aukščiausias vadovaujančias pozicijas.  

  • Komunikacijos priemonėmis didiname energetikos eksperčių matomumą viešojoje erdvėje.  

  • Siekdami padidinti moterų kandidačių dalį, skelbimuose esančius pareigų pavadinimus pirma pradedame nuo moteriškos giminės daiktavardžio, o skliausteliuose nurodome vyriškos giminės galūnę (rinkoje įprasta atvirkštinė praktika).  

  • Organizacijoje nuolatos veikia Įtraukių atrankų programa kaip priemonė padidinti moterų kandidačių skaičių atrankose į aukščiausio lygio vadovų pozicijas. 

MENTORYSTĖ 

  • Kelerius metus bendradarbiaudami su „Women Go Tech“ programa, skatinome moterų karjerą IT ir inžinerijos srityje. Kasmet mūsų kolegės tobulino savo technologijų įgūdžius 6 mėn. trukmės mentorystės programoje.  

woman