FIZINĖ IR EMOCINĖ SVEIKATA

GEROVĖS MENTORIAI 

  • Subūrėme gerovės mentorių bendruomenę, kuri kuria atvirumo kultūrą ir padeda mažinti emocinės sveikatos stigmą. Gerovės mentoriai – tai atranką ir specialius mokymus praėję kolegos, kurie savanoriškai rūpinasi kitų kolegų ir komandų savijauta. Tai daro kalbėdamiesi su darbuotojais individualiai, vesdami mokymus ir įvairius užsiėmimus komandoms.  

  • Gerovės mentoriai suteikia emocinę paramą kolegoms, fasilituoja komandų diskusijas ir kitaip padeda komandoms kalbėtis apie emocijas, vykdo misijas (važiuoja į kitus miestus, padalinius padėti įtampą aptiriantiems kolegoms). 

PROFESIONALI EMOCINĖ PAGALBA 

  • Grupėje veikia emocinės paramos linija – specialus telefono numeris darbuotojams ir jų artimiesiems, kuriuo paskambinę jie gali visiškai konfidencialiai ir nemokamai pasikonsultuoti su patyrusiu psichologu. 

  • Komandai susidūrus su krize, sukrėtimu, nelaime – suteikiame galimybę pasinaudoti krizinių situacijų pagalba, kurią teikia profesionalūs psichologai. 

SAVIPAGALBOS ĮGŪDŽIAI 

  • Organizuojame įvairias gerovės iniciatyvas, kurios padeda ugdyti sveikos gyvensenos įpročius, auginti emocines kompetencijas. Tokios iniciatyvos – tai Sveikatos mėnuo, video patarimų ciklai, vidinės lektorių bendruomenės mokymai asmeninio tobulėjimo temomis, vadovų mokymai perdegimo prevencijos ir psichologinio atsparumo temomis, meditacijos, jogos praktikos ir kita.   

JUDRUMAS IR SVEIKATA 

  • Grupėje veikia ambasadoriai – darbuotojai, kurie kuria ir puoselėja vidines tradicijas. Joms palaikyti ambasadoriai organizuoja kasmetinius renginius, skirtus sveikatai ir judrumui, palaiko savanorystės iniciatyvas, kviečia prisijungti prie tvarumo ir tvarkymosi akcijų.