Antikorupcinė politika

 

Antikorupcinė politika yra įmonių grupės korupcijos prevencijos dokumentas. Visi esami ir naujai priimami darbuotojai privalo susipažinti su Antikorupcine politika ir vykdyti jos reikalavimus. Ji taikoma rangovams, tiekėjams, konsultantams, kitiems partneriams ir suinteresuotoms šalims.

„Ignitis grupėje“ vykdomas sistemingas Antikorupcinės politikos ir įdiegtų antikorupcinių priemonių įgyvendinimo stebėjimas renkant informaciją, matuojant ir analizuojant procesus bei įgyvendinamas priemones korupcijos rizikoms valdyti, siekiant įvertinti Grupėje veikiančios antikorupcinės vadybos sistemos ar (ir) atskirų jos elementų rezultatyvumą bei efektyvumą. Reguliariai atliekamos stebėsenos rezultatai viešai neskelbiami.

„Ignitis grupė“ vykdo darbuotojų švietimą korupcijos suvokimo srityje: skatina darbuotojus domėtis korupcijos daroma žala, atpažinti jos apraiškas, nelikti abejingais. 2018 m. elektroninius antikorupcinius mokymus pabaigė 98 % iš beveik 4000 įmonių grupės darbuotojų, kiekvienas mokymams skyrė apie 1,5 val. laiko.

Antikorupcinė politika