2022 03 08 šaukiamas AB „Ignitis grupė“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, valdyba 2022 m. kovo 8 d. šaukia eilinį visuotinį Grupės akcininkų susirinkimą (toliau – VAS).

VAS įvyks 2022 m. kovo 29 d. (antradienį) 13.00 val. (Vilniaus laiku), Radisson Blu Hotel Lietuva viešbutyje, Konstitucijos pr. 20, Vilnius, LT-09308. Akcininkų registracijos pradžia – 12.00 val. (Vilniaus laiku), akcininkų registracijos pabaiga – 12.45 val. (Vilniaus laiku).

Atvykstantiems į VAS būtina turėti asmens tapatybės dokumentą. Įgaliotam atstovui papildomai būtina turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. 

VAS darbotvarkė, kuri yra išsamiau pristatyta pridedamame pranešime, yra:

 • dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ 2021 metų konsoliduotam metiniam pranešimui, išskyrus atlygio ataskaitos dalį;

 • dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ atlygio ataskaitai, kaip AB „Ignitis grupė“ 2021 metų konsoliduoto metinio pranešimo daliai;

 • dėl AB „Ignitis grupė“ 2021 metų audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo;

 • dėl rezervo AB „Ignitis grupė“ savoms paprastosioms vardinėms akcijoms įsigyti sudarymo;

 • dėl 2021 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo;

 • dėl AB „Ignitis grupė“ savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimo;

 • dėl naujos AB „Ignitis grupė“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.
   

Dėl tebesitęsiančio neužtikrintumo dėl COVID-19 pandemijos ir galiojančių apribojimų, Grupė: 

 • prašo informuoti apie ketinimą dalyvauti VAS asmeniškai ne vėliau kaip 2 darbo dienos prieš VAS (arba iki 2022 m. kovo 25 d. imtinai) el. paštu [email protected]

 • pasilieka teisę neleisti dalyvauti VAS tiems akcininkams, kurie neturės asmeninių apsaugos priemonių, arba tiems, dėl kurių sveikatos būklė kyla pagrįstų abejonių; 

 • ragina akcininkus nedalyvauti VAS tiesiogiai – vietoje to balsuoti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto jį pateikiant Grupei, nes fizinio dalyvavimo VAS sąlygos gali keistis, atsižvelgiant į teisinių reikalavimų pasikeitimus, susijusius su COVID-19, apie kuriuos Grupė praneš interneto svetainėje https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas.  

Bendrąjį balsavimo biuletenį ir informaciją apie jo pasirašymą ir pateikimą galima rasti Grupės interneto svetainėje:  https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas

Dokumentai:

1. Pranešimas apie neeilinį akcininkų susirinkimą
2. Bendrasis balsavimo biuletenis