2021 12 15 vykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, 2021 m. gruodžio 15 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1. Dėl AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto narių išrinkimo.

1.1. Į AB „Ignitis grupė“ Audito komitetą iki veikiančio Audito komiteto kadencijos pabaigos išrinkti:

1.1.1. Ingridą Muckutę;

1.1.2. Judith Buss.

1.2. Nustatyti, kad naujai išrinkti AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nariai savo veiklą pradeda pasibaigus juos išrinkusiam AB „Ignitis grupė“ visuotiniam akcininkų susirinkimui.

2. Dėl pritarimo Tuuleenergia Osaühing 100 procentų akcijų paketo perleidimui UAB „Ignitis renewables“.

2.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ valdybos sprendimui dėl 100 (vieno šimto) procentų Tuuleenergia Osaühing akcijų paketo, kaip nepiniginio įnašo, įnešimui į UAB „Ignitis renewables“ įstatinį kapitalą ir atitinkamai tokiu būdu perleisti 100 (vieną šimtą) procentų Tuuleenergia Osaühing akcijų paketą UAB „Ignitis renewables“.

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama Grupės tinklalapyje http://www.ignitisgrupe.lt ir Grupės buveinės patalpose, esančiose adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Nr.

2021 m. gruodžio 15 d. neeilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimai

Akcininkų balsavimas 

Už 

Prieš 

1.1.

Į AB „Ignitis grupė“ Audito komitetą iki veikiančio Audito komiteto kadencijos pabaigos išrinkti:

1.1.1. Ingridą Muckutę;

1.1.2. Judith Buss.

Už Ingridą Muckutę – 58 286 613 balsai

 

Už Judith Buss – 58 286 613 balsai

 

-

1.2.

Nustatyti, kad naujai išrinkti AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nariai savo veiklą pradeda pasibaigus juos išrinkusiam AB „Ignitis grupė“ visuotiniam akcininkų susirinkimui.

58 286 613

0

2.1.

Pritarti AB „Ignitis grupė“ valdybos sprendimui dėl 100 (vieno šimto) procentų Tuuleenergia Osaühing akcijų paketo, kaip nepiniginio įnašo, įnešimui į UAB „Ignitis renewables“ įstatinį kapitalą ir atitinkamai tokiu būdu perleisti 100 (vieną šimtą) procentų Tuuleenergia Osaühing akcijų paketą UAB „Ignitis renewables“.

58 286 613

0