2021 10 26 vykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, 2021 m. spalio 26 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1. Dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos išrinkimo naujai kadencijai.

1.1. AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti:

1.1.1. Judith Buss;

1.1.2. Bent Christensen;

1.1.3. Lorraine Wrafter;

1.1.4. Tim Brooks;

1.1.5. Alfonso Faubel;

1.1.6. Aušrą Vičkačkienę;

1.1.7. Ingridą Muckutę;

1.2. Nustatyti, kad išrinkta AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryba savo veiklą pradeda pasibaigus ją išrinkusiam neeiliniam visuotiniam AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimui.

1.3. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties su AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais sąlygas.

1.4. Patvirtinti sutarties dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas.

1.5. Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas.

1.6. Nustatyti naujai išrinktiems nepriklausomiems AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariams 2 000 Eur (du tūkstančius eurų) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį (neatskaičius mokesčių) už veiklą AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryboje. Stebėtojų tarybos pirmininkui už veiklą AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryboje nustatyti 2 600 Eur (dviejų tūkstančių šešių šimtų) (neatskaičius mokesčių) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį.

1.7. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartis dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos ir dėl AB „Ignitis grupė“ nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos su naujai išrinktais AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais ir atlikti reikalingus veiksmus dėl stebėtojų tarybos narių registravimo Juridinių asmenų registre.

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama Grupės tinklalapyje http://www.ignitisgrupe.lt ir Grupės buveinės patalpose, esančiose adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Nr.

2021 m. spalio 26 d. neeilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimai

Akcininkų balsavimas 

Už 

Prieš 

1.1. 

AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti:

1.1.1. Judith Buss;

1.1.2. Bent Christensen;

1.1.3. Lorraine Wrafter;

1.1.4. Tim Brooks;

1.1.5. Alfonso Faubel;

1.1.6. Aušrą Vičkačkienę;

1.1.7. Ingridą Muckutę.

 

Už Judith Buss – 58 150 131 balsas

Už Bent Christensen – 58 150 131 balsas

Už Lorraine Wrafter – 58 150 131 balsas

Už Tim Brooks – 58 150 131 balsas

Už Alfonso Faubel – 58 150 131 balsas

Už Aušrą Vičkačkienę – 58 150 131 balsas

Už Ingridą Muckutę – 58 150 131 balsas

1.2. 

Nustatyti, kad išrinkta AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryba savo veiklą pradeda pasibaigus ją išrinkusiam neeiliniam visuotiniam AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimui.

58 150 131   

1.3. 

Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties su AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais sąlygas.

58 150 131   

1.4. 

Patvirtinti sutarties dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas.

58 150 131   

1.5. 

Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas.

58 150 131   

1.6. 

Nustatyti naujai išrinktiems nepriklausomiems AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariams 2 000 Eur (du tūkstančius eurų) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį (neatskaičius mokesčių) už veiklą AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryboje. Stebėtojų tarybos pirmininkui už veiklą AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryboje nustatyti 2 600 Eur (dviejų tūkstančių šešių šimtų) (neatskaičius mokesčių) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį.

58 150 131   

1.7. 

Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartis dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos ir dėl AB „Ignitis grupė“ nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos su naujai išrinktais AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais ir atlikti reikalingus veiksmus dėl stebėtojų tarybos narių registravimo Juridinių asmenų registre.

58 150 131   

 

 

Dokumentai:

Konfidencialios informacijos apsaugos sutartis
Sutartis dėl Stebėtojų tarybos nario veiklos
Sutartis dėl nepriklausomo Stebėtojų tarybos nario veiklos