UAB „Ignitis renewables projektai“

UAB „Ignitis renewables“

Įmonės kodas: 305916135
Buveinės adresas: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius
Įsteigimo data ir registras: 2021 m. spalio 12 d., Juridinių asmenų registras
El. paštas: [email protected]
Įmonės tinklapis: https://ignitisrenewables.com/lt/ 

Akcininkai:
UAB „Ignitis renewables“ – 100 %

Įstatinis kapitalas:
3 000,00 Eur

Bendrovės įstatai:
Įstatai
 

Bendrovės veiklos objektas: atsinaujinančių energetikos išteklių projektų vystymas, elektros energijos gamyba ir tam reikalingų įrenginių bei infrastruktūros komercinis eksploatavimas, valdymas ir statyba.

„Ignitis grupės“ įmonės yra tvirtai įsipareigojusios kurti tvarią ateitį. Plačiau apie Grupės tvarumo veiklas galite skaityti 2023 m. Tvarumo (socialinės atsakomybės) ataskaitoje, kuri yra Grupės metinio pranešimo dalis.

„Ignitis grupės“ etikos kodeksas yra paremtas mūsų organizacijos vertybėmis ir apibrėžia, kokiais etiškos veiklos principais remiasi Grupės įmonės bei darbuotojai. Su mūsų Etikos kodeksu galite susipažinti čia.

Veiklos rezultatai 2023 metais (mln. Eur):
Pajamos: - 
Sąnaudos: (0,3)
Koreguotas EBITDA: (0,3)
Grynasis pelnas: (0,4)
Investicijos: 0,0
Turtas: 0,6
Nuosavybė: 0,5
Įsipareigojimai: 0,1

Darbuotojų skaičius:
1

Investuotojų blokelis
Strategija
Pavadinimas
Strategija
Laisvai įvedamas tekstas

Bendrovė - „Ignitis grupės“ įmonių dalis, tad savo veikloje vadovaujasi bendra įmonių Grupės strategija. 

Strategija

Failų sąrašas
Renginių sąrašas
Vertybės, vizija, misija
Pavadinimas
Pagrindinis siekis ir vertybės
Laisvai įvedamas tekstas

„Ignitis grupės“ pagrindinis siekis yra sukurti 100 % žalią ir saugią energijos ekosistemą dabarties ir ateities kartoms.

Mus vienija, įkvepia ir motyvuoja mūsų vertybės: atsakomybė, partnerystė, atvirumas ir tobulėjimas.

Mes esame įvairių energetiškai sumanių žmonių komanda, kurią vienija bendras siekis – sukurti 100 % žalią ir saugią energijos ekosistemą dabarties ir ateities kartoms.

Failų sąrašas
Renginių sąrašas
Skaidrumas
Pavadinimas
Skaidrumas
Laisvai įvedamas tekstas

„Ignitis grupė“ veikia atsakingai ir darniai, tad savo kasdienėje veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą bei skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis. 

Korupcijos prevencija

Failų sąrašas
Renginių sąrašas
gm
Giedrius Meškelė
Direktorius