UAB „Gamybos optimizavimas“

UAB „Gamybos optimizavimas“

Įmonės kodas: 304972024
PVM mokėtojo kodas: LT100012083415
Buveinės adresas: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius
Korespondencijos adresas:
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius
Įsteigimo data ir registras: 2018 m. gruodžio 14 d.
A/S: LT067044060008263323
Bankas: AB SEB bankas
Tel. numeris: +370 615 23 010
El. paštas: [email protected]

Akcininkai:
AB „Ignitis grupė“ – 100 %

Įstatinis kapitalas: 
350 000 Eur

Bendrovės įstatai:
Įstatai

Bendrovės struktūra:
Struktūra

„Gamybos optimizavimas“ vykdo elektros energijos ir kitų energijos išteklių gamybos režimų planavimo, optimizavimo, prognozavimo, prekybos bei prekybos tarpininkavimo veiklas.

„Ignitis grupės“ įmonės yra tvirtai įsipareigojusios kurti tvarią ateitį. Plačiau apie Grupės tvarumo veiklas galite skaityti 2023 m. Tvarumo (socialinės atsakomybės) ataskaitoje, kuri yra Grupės metinio pranešimo dalis.

„Ignitis grupės“ etikos kodeksas yra paremtas mūsų organizacijos vertybėmis ir apibrėžia, kokiais etiškos veiklos principais remiasi Grupės įmonės bei darbuotojai. Su mūsų Etikos kodeksu galite susipažinti čia.

Veiklos rezultatai 2023 metais (mln. Eur):
Pajamos: 1,0
Sąnaudos: (0,9)
Koreguotas EBITDA: 0,1
Grynasis pelnas: 0,1
Investicijos: -
Turtas: 0,7
Nuosavybė: 0,5
Įsipareigojimai: 0,2

Darbuotojų skaičius:
8

Investuotojų blokelis
Strategija
Pavadinimas
Strategija
Laisvai įvedamas tekstas

Bendrovė - „Ignitis grupės“ įmonių dalis, tad savo veikloje vadovaujasi bendra įmonių Grupės strategija. 

Strategija

Vertybės, vizija, misija
Pavadinimas
Pagrindinis siekis ir vertybės
Laisvai įvedamas tekstas

„Ignitis grupės“ pagrindinis siekis yra sukurti 100 % žalią ir saugią energijos ekosistemą dabarties ir ateities kartoms.

Mus vienija, įkvepia ir motyvuoja mūsų vertybės: atsakomybė, partnerystė, atvirumas ir tobulėjimas.

Mes esame įvairių energetiškai sumanių žmonių komanda, kurią vienija bendras siekis – sukurti 100 % žalią ir saugią energijos ekosistemą dabarties ir ateities kartoms.

Skaidrumas
Pavadinimas
Skaidrumas
Laisvai įvedamas tekstas

„Ignitis grupė“ veikia atsakingai ir darniai, tad savo kasdienėje veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą bei skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis. 

Korupcijos prevencija

Tomas Tumonis
Tomas Tumonis
Bendrovės vadovas
Kintamojo atlygio tikslų rodikliai

Veiklos tikslų rodikliai taikomi patronuojančios bendrovės vadovui ir valdybos nariams (ir kitiems vadovams pagal Atlygio politiką), siekiant skatinti Grupės metinių tikslų įgyvendinimą.

Atlygio tikslų rodikliai 2022 m.
Atlygio tikslų rodikliai 2021 m.