UAB Elektroninių mokėjimų agentūra

EMA

Įmonės kodas: 136031358
PVM mokėtojo kodas:  LT360313515
Buveinės adresas: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius
Korespondencijos adresas: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius

Įsteigimo data ir registras: 2003 m. rugsėjo 30 d., Juridinių asmenų registras
El. paštas: EMA@ignitis.lt

Akcininkai:
AB „Ignitis grupė“– 100 %

Įstatinis kapitalas: 
1 000 000 Eur

Bendrovės įstatai:
Įstatai

Bendrovės struktūra:
Struktūra

Elektroninių mokėjimų agentūra rūpinasi įmokų už namų ūkio paslaugas, tokias kaip elektra, dujos, vanduo, šildymas, namų priežiūra, ryšys, atliekų išvežimas ir apsauga, surinkimu per internetinę svetainę e.ignitis.lt.

„Ignitis grupės“ įmonės yra tvirtai įsipareigojusios kurti tvarią ateitį. Plačiau apie Grupės tvarumo veiklas galite skaityti 2023 m. Tvarumo (socialinės atsakomybės) ataskaitoje, kuri yra Grupės metinio pranešimo dalis.

„Ignitis grupės“ etikos kodeksas yra paremtas mūsų organizacijos vertybėmis ir apibrėžia, kokiais etiškos veiklos principais remiasi Grupės įmonės bei darbuotojai. Su mūsų Etikos kodeksu galite susipažinti čia.

Veiklos rezultatai 2023 metais (mln. Eur):
Pajamos: 0,9
Sąnaudos: (0,6)
Koreguotas EBITDA: 0,4
Grynasis pelnas: 0,3
Investicijos: 0,1
Turtas: 1,0
Nuosavybė: 0,9
Įsipareigojimai: 0,1

Darbuotojų skaičius:
6

Investuotojų blokelis
Strategija
Pavadinimas
Strategija
Laisvai įvedamas tekstas

Bendrovė - „Ignitis grupės“ įmonių dalis, tad savo veikloje vadovaujasi bendra įmonių Grupės strategija. 

Strategija

Vertybės, vizija, misija
Pavadinimas
Pagrindinis siekis ir vertybės
Laisvai įvedamas tekstas

„Ignitis grupės“ pagrindinis siekis yra sukurti 100 % žalią ir saugią energijos ekosistemą dabarties ir ateities kartoms.

Mus vienija, įkvepia ir motyvuoja mūsų vertybės: atsakomybė, partnerystė, atvirumas ir tobulėjimas.

Mes esame įvairių energetiškai sumanių žmonių komanda, kurią vienija bendras siekis – sukurti 100 % žalią ir saugią energijos ekosistemą dabarties ir ateities kartoms.

Skaidrumas
Pavadinimas
Skaidrumas
Laisvai įvedamas tekstas

„Ignitis grupė“ veikia atsakingai ir darniai, tad savo kasdienėje veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą bei skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis. 

Korupcijos prevencija

blaziene
Jurgita Blažienė
Bendrovės vadovė
Kavaliauskas
Andrius Kavaliauskas
Valdybos pirmininkas, akcininko atstovas
Tarbunas
Paulius Tarbūnas
Nepriklausomas valdybos narys
Aine
Ainė Riffel-Grinkevičienė
Valdybos narė, akcininko atstovė
Kintamojo atlygio tikslų rodikliai

Veiklos tikslų rodikliai taikomi patronuojančios bendrovės vadovui ir valdybos nariams (ir kitiems vadovams pagal Atlygio politiką), siekiant skatinti Grupės metinių tikslų įgyvendinimą.

Atlygio tikslų rodikliai 2022 m.
Atlygio tikslų rodikliai 2021 m.