Žmonių gerovė, įvairovė ir įtrauktis

Tikslai ir rodikliai

Tikslai

Grupės strateginiame plane numatyti tikslai

i

 

Įvairovės, įtraukties ir gerovės strateginiame plane numatyti tikslai

d

Stebimi rodikliai

DARBUOTOJŲ PATIRTIS

Darbuotojų patirties apklausos rezultatai (eAVG) pagal lytį 

asd

Aukštas darbo sąlygų, aplinkos ir kultūros vertinimas būdingas tiek darbuotojoms moterims, tiek vyrams. 

ĮDARBINIMAS 

Nauji darbuotojai pagal lytį 

a

Darbuotojų įdarbinimo statistikoje vis labiau artėjame prie lyčių balanso. 

ATLYGIS

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis 

AS

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis išlieka itin mažas, jį lemia objektyvūs rinkos veiksniai (pavyzdžiui, profesinė segregacija tarp lyčių ir pan.). 

PAMAINUMAS

Lyčių balansas strateginėse pareigybėse ir jų pamainumo sąrašuose 

AS

Užtikrindami pamainumą strateginėse pareigybėse, didiname moterų ir vyrų lyčių balansą. 

KAITA

Darbuotojų kaita pagal lytį 

ce

Darbuotojų moterų kaita išlieka iššūkiu. Ji susijusi su moterų darbu paslaugų teikimo segmentuose, kuriems rinkoje būdinga didesnė kaita. 

IŠLAIKYMAS

Iš vaiko priežiūros atostogų grįžusių darbuotojų išlaikymo koeficientas 

t

Iš vaiko priežiūros atostogų grįžę darbuotojai vis dažniau pasilieka Grupėje ir toliau tęsia karjerą. 

PRANEŠIMAI

Gauti pranešimai dėl diskriminacijos 

ta

Pastaraisiais metais pranešimų dėl diskriminacijos negauta. Apie tokį atvejį Grupėje galima pranešti anonimiškai, pasinaudojant Pasitikėjimo linija. 

PAŽEIDIMAI

Nustatyti žmogaus teisių pažeidimai 

asd

2022 m. sulaukėme vieno Grupės darbuotojo skundo Valstybinei darbo inspekcijai dėl galimo psichologinio smurto. Atlikusi tyrimą inspekcija pažeidimų nenustatė. Nepaisant to, komandoje, kurioje vyko tyrimas, suorganizavome psichologinio smurto ir priekabiavimo atpažinimo mokymus.