TDP programa​

„Ignitis grupė“ yra parengusi tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (TDP; angl. global depository receipt, GDR) programą kartu su „Bank of New York Mellon“, veikiančiu kaip depozitoriumas. Remiantis šia programa, prekyba vertybiniais popieriais su simboliu IGN vyksta Londono vertybinių popierių biržoje. Kiekvienas TDP atitinka vieną „Ignitis grupės“ paprastąją vardinę akciją (PVA).​

Simbolis: IGN​
Depozitoriumo pakvitavimų listingavimo vieta: Londono vertybinių popierių birža​
Santykis (TDP ir PAV): 1 GDR: 1 PAV​
Reg S: US66981G2075​
Rule 144A: US66981G1085​

Daugiau informacijos susijusios su TDP galite rasti „Bank of New York Mellon“ TDP tinklapyje

Balsavimas visuotiniuose akcininkų susirinkimuose​

„Bank of New York Mellon“, kaip depozitoriumas, platina įgaliojimų medžiagą ir suvestines bei balsuoja pagal įgaliojimus akcininkų susirinkimuose. TDP savininkai turi teisę nurodyti depozitoriumui „Bank of New York Mellon“, kaip įgaliotiniui, ir pasinaudoti balsavimo teisėmis atitinkamai suteikiamomis pagal PVA skaičių atitinkantį turimų TDP skaičių.​

Santykis tarp „Ignitis grupės“ TDP ir PVA yra 1:1, t.y. vienas „Ignitis grupės“ TDP atitinka vieną „Ignitis grupės“ PVA.​

Dividendai

Dividendai išmokami PVA ir TDP savininkams. TDP atveju – TDP depozitoriumas yra atsakingas už dividendų išmokėjimą TDP savininkams eurais. „Bank of New York Mellon“ taip pat renka 0,02 Eur mokestį už vieną TDP mokestį kiekvieno dividendų išmokėjimo metu.​

Informacija apie mokesčius​

TDP savininkai turėtų susisiekti su savo brokeriu ar mokesčių konsultantu siekiu išsiaiškinti dėl jiems galimai taikomų mokestinių prievolių, dvigubo apmokestinimo išvengimo galimybės ar kitų su TDP susijusių mokestinių prievolių. ​

Kontaktai​

Dėl visų su TDP kilusių klausimų, tame tarpe dėl teisės į dividendus atsiradimo momento bei kitų aspektų, įskaitant galimybės pasinaudoti mokesčių lengvatomis, pritaikyti sutartis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo ir sumokėtų mokesčių, susijusių su investavimu į TDP, susigrąžinimo, turi atsižvelgti į TDP reglamentavimo specifiką, rinkų skirtumus bei konsultuotis su TDP leidėju – „Bank of New York Mellon“, jo įgaliotu asmeniu, ar savo vertybinių popierių tvarkytoju.​

Aktualūs „Bank of New York Mellon“ kontaktai pasiekiami jų tinklapyje. ​