Rezerviniai pajėgumai

Prisidedame prie energetikos sistemos saugumo

 

Svarbiausias uždavinys – vietinių rezervinių pajėgumų patikimumo užtikrinimas ir modernizavimas, siekiant prisidėti prie energetikos sistemos saugumo.

Šis uždavinys tenka grupės įmonei „Ignitis gamyba“, pasitelkiant kombinuotojo ciklo bloką bei rezervinę elektrinę Elektrėnų komplekse („Ignitis gamyba“ taip pat valdo dalį Žaliosios gamybos pajėgumų Lietuvoje – Kruonio hidroakumuliacinę eletrinę ir Kauno hidroelektrinę).

„Ignitis gamyba“ padeda užtikrinti viso Baltijos ir Šiaurės šalių regiono energetikos sistemų saugumą ir patikimumą bei prisideda prie istorinio energetikos pokyčio – trijų Baltijos valstybių sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklų sistema.

Daugiau apie „Ignitis gamyba“