KOMUNIKACINĖ ĮTRAUKTIS

  • Siekiant pasiekti geografiškai nutolusius ir judriose darbo vietose dirbančius kolegas, diegiame ekranų tinklą, kuriuose patraukliai pateikiame naujausią Grupės informaciją. 

  • Norėdami išlaikyti ryšį su darbuotojais, esančiais vaikų priežiūros atostogose, įvedėme naują praktiką – ryšį palaikyti siunčiant naujienlaiškius, kuriuose kolegos rastų informaciją apie pokyčius Grupėje, įvairias iniciatyvas, kvietimus į mokymus bei vykstančius įmonės renginius. 

  • Mums svarbu išgirsti darbuotojų, kurie dirba nutolusiuose padaliniuose šalies regionuose, taip pat kurių darbas yra judraus darbo pobūdžio, poreikius. Sužinoję, kad jie patiria įtampą savo darbe su klientais, pravedame jiems psichologinio atsparumo mokymus, renkame jų atsiliepimus apie tai, kaip darbą būtų galima padaryti kokybiškesnį ir ramesnį. 

  • Gerovės mentoriai – darbuotojai, kurie teikia emocinę pagalbą kitiems kolegoms – konsultuoja Lietuvos regionuose dirbančius darbuotojus, vyksta į jų padalinius pravesti komandines veiklas, taip pat teikia pagalbą ir veda paskaitas užsienio šalyse dirbantiems kolegoms.