Apie kogeneraciją

 

Kogeneracija vadinama šilumos ir elektros energijos gamyba vienu metu, viename technologiniame procese, kuomet pagaminta šilumos energija yra tikslingai panaudojama, taip pasiekiant didesnį kuro panaudojimo efektyvumą. Kogeneracinėse jėgainėse pagaminta šiluma dažniausiai suvartojama centralizuotam šildymui ar pramoniniuose procesuose, tuo tarpu įprastose elektrinėse šiluma lieka nepanaudojama.

Kogeneracinės jėgainės suteikia galimybę decentralizuoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kadangi jėgainės projektuojamos taip, kad atitiktų vietos vartotojų poreikius, užtikrintų didelį efektyvumą, būtų patiriami mažesni perdavimo nuostoliai ir padidinamas visos šalies energetikos sistemos lankstumas. Kogeneracijos nauda ypač didėja, jei jėgainės naudojamas kuras yra vietinis – pvz., biomasė, komunalinės atliekos.

Kogeneracinės jėgainės sklandžiai veikia lygiagrečiai su esamais elektros ar šilumos tinklais, prireikus gali užtikrinti ir rezervinę galią.

nauda

Nauda
Taip pat kogeneracinės jėgainės didina vietinį ir visos rinkos energetinį saugumą – vietinė gamyba tokiu būdu gali sumažinti riziką, kad vartotojai liks be šilumos ar elektros energijos tiekimo.

Gamindamos šilumą ir elektrą, kogeneracinės jėgainės užtikrina mažesnes šilumos gamybos kainas miestų vartotojams, taip pat papildomą vietinės elektros energijos gamybą konkurencinga kaina, sprendžia atliekų tvarkymo problemas.

Kogeneracinių jėgainių nauda Lietuvai:
•    Sumažės sąvartynai
•    Pigesnė šiluma vilniečiams ir kauniečiams
•    Didesnė Lietuvos energetinė nepriklausomybė – pasigaminsime savo elektros energijos ir mažiau importuosime gamtinių dujų.

vkj

„Ignitis grupei“ priklausančios įmonės Vilniuje ir Kaune įgyvendina modernių atliekas ir biokurą naudojančių didelio efektyvumo kogeneracinių jėgainių projektus.

Lietuvos Vyriausybė Kauno ir Vilniaus kogeneracines jėgaines yra pripažinusi valstybei svarbiais ekonominiais projektais.

Vilniaus kogeneracinė jėgainė

Kauno kogeneracinė jėgainė