Pirminis viešas akcijų siūlymas

2020 m. spalio 7 d., įvykdžius didžiausią kada nors Baltijos šalyse įvykusį pirminį viešą siūlymą (ang. Initial Public Offering, IPO), „Ignitis grupės“ akcijos buvo įtrauktos į „Nasdaq Vilnius“ ir „London Stock Exchange“ (LSE) vertybinių popierių biržas.

Vykdant IPO, instituciniams ir Baltijos šalių mažmeniniams investuotojams buvo pasiūlyta įsigyti 26,91 % naujai išleistų bendrovės akcijų ir jų pakvitavimų (GDR), taip pritraukiant į Grupę 450 mln. Eur.

Mes didžiuojamės, jog mūsų IPO prisidėjo prie Baltijos kapitalo rinkų skatinimo – bendrai 2020 m. „Nasdaq Baltic“ apyvarta padidėjo beveik 70 %, o didžiausias pokytis buvo užfiksuotas „Nasdaq Vilnius“, kurio apyvarta padvigubėjo. Mūsų akcijomis šioje biržoje buvo prekiaujama aktyviausiai, o apyvarta sudarė apie 35 % „Nasdaq Vilnius“ apyvartos išaugimo.

Su „Ignitis grupės“ prospektu, kurį IPO metu patvirtino Lietuvos bankas, galima susipažinti čia:

PROSPEKTAS

Kiti su IPO susiję dokumentai
2020 m. spalio 6 d.

Pranešimas apie stabilizavimo vykdymą

(Dokumento dydis 0,2 MB)
2020 m. spalio 2 d.

„Ignitis grupės“ pranešimas apie kainos nustatymą

(Dokumento dydis 0,2 MB)
2020 m. spalio 2 d.

„Ignitis grupės“ pranešimas apie galutinę viešo akcijų siūlymo kainą

(Dokumento dydis 0,2 MB)
2020 m. rugsėjo 30 d.

„Ignitis grupės“ pranešimas apie orientacinę akcijų siūlymo kainą

(Dokumento dydis 0,2 MB)
2020 m. rugsėjo 21 d. „Ignitis grupės“ prospekto santrauka lietuvių kalba
(Dokumento dydis 0,4 MB)
2020 m. rugsėjo 21 d.

„Ignitis grupės prospekto santrauka latvių kalba
(Dokumento dydis 0,4 MB)

2020 m. rugsėjo 21 d. „Ignitis grupės“ prospekto santrauka estų kalba
(Dokumento dydis 0,4 MB)
2020 m. rugsėjo 21 d. Pranešimas dėl Siūlomų vertybinių popierių kainos intervalo ribų ir Prospekto paskelbimo
(Dokumento dydis 0,2 MB)
2020 m. rugsėjo 21 d.

Sutikimo laiškas nuo Wood Mackenzie (tik anglų kalba)
(Dokumento dydis 0,1 MB)

2020 m. rugsėjo 17 d.

AB „Ignitis grupė“ akcijų suteikimo taisyklės
(Dokumento dydis 0,2 MB)

2020 m. rugsėjo 11 d.

Patvirtinimas apie ketinimą priimti sprendimą listinguotis (angl. Intention to Float, ITF)
(Dokumento dydis 0,3 MB)

2020 m. rugsėjo 4 d.

Pranešimas apie potencialų ketinimą priimti sprendimą dėl pirminio viešo akcijų siūlymo (angl. EITF)

(Dokumento dydis 0,6 MB)
2020 m. rugsėjo 4 d.

Pranešimas apie ketinimą paskelbti Registracijos dokumentą

(Dokumento dydis 0,2 MB)
2020 m. rugsėjo 4 d.

Registracijos dokumentas (tik anglų kalba)

(Dokumento dydis 8 MB)
2020 m. rugsėjo 4 d. Sutikimo laiškas nuo Wood Mackenzie (tik anglų kalba)

(Dokumento dydis 0,1 MB)

2020 m. rugsėjo 4 d.

Wood Mackenzie atliktas rinkos tyrimas (tik anglų kalba)

(Dokumento dydis 4,6 MB)