Finansavimo strategija

​„Ignitis grupė“ yra įsipareigojusi išlaikyti BBB arba aukštesnį kredito reitingą 2022-2025 m. laikotarpiu siekiu užtikrinti efektyvią finansavimo strategiją bei discipliną laikantis tikslinio grynosios skolos / Koreguoto EBITDA rodiklio reikšmės (< 5,0 kartai).​

„Ignitis grupės“ obligacijų emisijos:

  • ​neturi sutartinių apribojimų (angl. covenants), išskyrus reikalavimą išlaikyti kredito reitingą (EIB paskoloms);​
  • turi patikimus likvidumo ir ilgalaikio skolos grąžinimo termino profilius.


Tvarus finansavimas

 

FINANSAVIMO STRATEGIJA

TRUMPALAIKIS

- Sudaro kredito linijos iš vietinių bankų​

 - Naudojama lėšų sujungimo platforma (angl. Cash pooling) siekiu efektyviai valdyti pinigų srautus tarp Grupės įmonių​

 

ILGALAIKIS

- Pagrinde obligacijos su skolos grąžinimo terminu ilgesniu nei 7 metai​

- Papildomai naudojamasi bankų suteiktomis paskolomis:​
Esant galimybei, finansuojama 60–75 % projektų turto vertės​, ir 
Dideliems investiciniams projektams taip pat naudojamos daugiašalės institucijų paskolos​